Poziom wód gruntowych w pracach ziemnych: metody kontroli
obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Wykonywanie prac ziemnych wiąże się z ryzykiem pojawienia się wód gruntowych. W związku z tym istotne jest określenie poziomu wód gruntowych przed przystąpieniem do prac ziemnych. Poziom występowania wód gruntowych można określić wykonując np. odwierty próbne lub podczas badań geotechnicznych. Obniżenie zwierciadła wód gruntowych zależy od rodzaju gruntów, jak i warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym. Regulacja poziomu wód gruntowych powinna się odbywać zgodnie z projektem, ponieważ „wymycie” cząstek gruntu może doprowadzić do obniżenia wytrzymałości gruntu. Projekt obniżenia zwierciadła wód gruntowych powinien uwzględniać następujące informacje:

  • metodę obniżenia poziomów zwierciadła wód gruntowych, np. liczbę studni, igłofiltrów,
  • prędkość odpompowywania wody,
  • oczekiwaną rzędną poziomu wód.

Obniżenie zwierciadła wód gruntowych – metody

Zwierciadło wód gruntowych można czasowo obniżyć za pomocą: drenów, studni depresyjnych, igłofiltrów. Powyższe metody znajdują swoje zastosowanie w następujących przypadkach:

  • Drenaże (metoda powierzchniowa) – znajdują zastosowanie w przypadku odwodnienia dużej powierzchni. Zarówno wody gruntowe, jak i wody opadowe przejmują dreny, które przekazują ją następnie do zbieraczy. Jest to najprostsza a zarazem najtańsza metoda.
obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Obniżenie zwierciadła wód gruntowych metodą drenażu: 1 – grunt nośny, 2 – drenaż.
  • Studnie depresyjne – znajdują zastosowanie w przypadku głębokich wykopów oraz gruntów o dużej przepuszczalności. Ilość studni uzależniona jest od wielkości wykopu, jak i od warunków hydrogeologicznych. Metoda polega na odpompowaniu wody zbierającej się w odwiertach. W tym celu stosuje się pompy głębinowe. Obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje tzw. lej depresyjny w zasięgu wykonanego wykopu.
obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Obniżenie zwierciadła wód gruntowych metodą studni: 1 – fundament, 2 – krzywa depresji, 3 – studnie, 4 – poziom wody gruntowej, 5 – rura zbiorcza, 6 – pompa.
  • Igłofiltry – znajdują zastosowanie w przypadku czasowego odwodnienia, depresji do 4 m. Instalacja składa się z przewodów rurowych perforowanych z filtrem umieszczonych w gruncie w rozstawie co 1 m, połączonych z kolektorem ssącym. W zależności od warunków hydrogeologicznych koniec igłofiltrów znajduje się na głębokości od 4 do 6 m. Woda odprowadzana jest z układu za pomocą pompy podciśnieniowej, która zasysa wodę z igłofiltrów. Podobnie, jak w przypadku studni, obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje powstanie leja depresyjnego w zasięgu wykopu.
obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Obniżenie zwierciadła wód gruntowych metodą igłofiltrów: 1 – fundament, 2 – igłofiltr, 3 – krzywa depresji, 4 – pierwotny poziom wody, 5 – poziom wykopu.

UWAGA: W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest wykonanie szczelnej hydroizolacji. Jest to istotne, ponieważ po zaprzestaniu pompowania woda gruntowa może mieć znaczący wpływ na trwałość fundamentów.

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Udostępnij:
Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022