Spoiny otworowe obliczenia według Eurokodu
spoiny otworowe

Spoiny otworowe

Spoiny otworowe powstają w wyniku wypełnienia spoiwem otworów okrągłego bądź podłużnego. Metodę stosuje się najczęściej w przypadku połączeń zakładowych. Spoiny otworowe można również stosować jako złącza pośrednie w elementach złożonych, złączna ścinane czy też w celu zapobiegania wybrzuszeniu lub rozdzielenia poszczególnych części zakładowych. Nie zaleca się stosowania spoin otworowych w celu przenoszenia zewnętrznych sił rozciągających.

Spoiny otworowe – zalecenia projektowe

 • średnica otworu okrągłego bądź szerokość otworu owalnego (tzw. fasolki) w przypadku spoin otworowych powinna być o 8 mm większa od grubości blachy z otworem,
 • w przypadku otworów owalnych (tzw. fasolki) stosuje się okrągłe zakończenie otworów (bądź inne zakończenie z zaokrąglonymi narożami) o promieniu nie mniejszym niż grubość blachy z otworem,
 • dla materiału o grubości:
  • t ≤ 16 mm grubość spoiny otworowej wynosi a = t,
  • gdy t > 16 mm grubość spoiny otworowej wynosi: a = ½⋅t i a ≥ 16 mm.
 • osiowy rozstaw dla obwodowych spoin pachwinowych nie powinien być większy od wartości granicznej z uwagi na lokalną utratę stateczności.

Nośność obwodowych spoin otworowych

Nośność obliczeniową obwodowych spoin otworowych (wykonanych dookoła otworu znajdującego się w jednej z łączonych blach w złączu zakładowym) określa się w taki sam sposób, jak w przypadku spoin pachwinowych:

\[
F_{sp,Rd}=f_{ysp,d}\cdot A_{so}
\]

gdzie:

 • fysp,d obliczeniowa wytrzymałość spoiny na ścinanie:
\[
f_{ysp,d} = \frac{f_y \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}}
\]
 • βw – współczynnik korekcyjny spoiny zależny od rodzaju łączonej stali:
  • dla stali S 235  βw=0,80,
  • dla stali S 275  βw=0,85,
  • w przypadku stali S 355  βw=0,90,
  • oraz βw=1,00 w przypadku stali o wyższej wytrzymałości.
 • fy granica plastyczności stali,
 • γM2 =1,25,
 • Asp – obliczeniowy przekrój spoiny, przyjmowany jako pole powierzchni otworu wypełnianego przez spoinę.

Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-3:2008, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno,
[2] PN-EN 1993-1-8 +Ap1+AC:2006, Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-8: Projektowanie węzłów
,
[3] Praca zbiorowa pod kierunkiem Lecha Lichołai, “Budownictwo ogólne tom 3 – elementy budynków podstawy projektowania” Warszawa, Arkady, 2008.


Zobacz też:

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

Spoiny otworowe
Udostępnij:
Spoiny otworowe
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022