Split payment - oznaczenia, obowiązki i konsekwencje w firmach.
split payment

Split payment 2021

Stosowanie split payment może być obligatoryjne w przypadku zakupu niektórych towarów i usług. Dlatego zarówno sprzedawca, jak i nabywca muszą w przypadku każdej faktury analizować czy nie powinien mieć zastosowania mechanizm podzielonej płatności. Każdorazowa analiza faktur pod tym kątem chroni przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas wystawiania i opłacania faktur!

Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Split payment to rozwiązanie stosowane w relacjach: firma – firma. Jego podstawowym założeniem jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, trafiającą bezpośrednio na odrębne konto VAT. Środki zgromadzone na koncie VAT są naturalnie własnością firmy, jednak dostęp do nich jest mocno ograniczony. Można przeznaczyć je na zapłatę zobowiązań podatkowych, opłacenie składek ZUS czy też zapłatę kwoty VAT z faktury dostawcy. Pieniądze te mogą zostać także wypłacone na zwykły rachunek podatnika, ale dzieje się to tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

WAŻNE!

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży spełniającej przesłanki do zastosowania MPP ma obowiązek umieszczenia oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze dokumentującej taką sprzedaż.

Jak ustalić czy split payment jest obowiązkowy?

Co do zasady obowiązkowy split payment obejmuje sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli kwota należności ogółem wynikająca z faktury przekroczy 15 000 zł. Nie ma znaczenia wartość towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy, jeśli na fakturze są też inne towary lub usługi. Znaczenie ma cała kwota należności za fakturę. Stosujemy obowiązkowy split payment, gdy kwota należności wykazana na fakturze lub kwota zaliczkowa przekraczają 15 000 zł. Dlatego, gdy wartość zamówienia przekracza 15 000 zł, bezpieczniej jest każdą zaliczkę płacić z zastosowaniem split payment.

WAŻNE!

Od 2021 r. split payment nie ma zastosowania w przypadku dokonania wszelkiego rodzaju potrąceń. Zrezygnowano z zawężenia potrąceń tylko do kompensat kodeksowych, które charakteryzowała wymagalność wzajemnych roszczeń na dzień dokonania kompensaty. Gdy dojdzie do kompensaty, split payment nie będzie miał zastosowania do potrąconych kwot należności.

Split payment a oznaczenie MPP na fakturach

Jeśli obowiązkowy split payment ma zastosowanie, to zarówno sprzedawca, jak i nabywca oznaczają taką fakturę w ewidencji VAT kodem MPP. Co ważne, sprzedawca, który na każdej fakturze zamieszcza oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, nie może w ewidencji oznaczać wszystkich tych faktur kodem MPP. Stosuje go tylko, gdy split payment ma obowiązkowo zastosowanie.

Nabywca natomiast nie powinien sugerować się jedynie oznaczeniem umieszczonym na fakturze, ponieważ brak takiego oznaczenia nie zwalnia go z zastosowania split payment. Ponadto od 1 października 2020 r. kod MPP w ewidencji stosujemy zawsze wtedy, gdy obowiązkowy split payment ma w tym przypadku zastosowanie, niezależnie od oznaczenia faktury.

Konsekwencje niewywiązania się ze split payment

  • W przypadku, gdy naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno – skarbowego stwierdzi, że sprzedawca (firma) nie oznaczył faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”, ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie to kwota odpowiadająca 30% kwoty podatku VAT z faktury, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych MPP. Jeżeli sprzedawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą za to wykroczenie poniesie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Może otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych tj. 5,4 mln zł). Sprzedawca może uniknąć sankcji, jeżeli jego kontrahent (nabywca) opłacając ją, zastosuje podzieloną płatność.
  • Jeżeli kupujący, pomimo obowiązku, nie rozliczy się w systemie MPP, urząd skarbowy ustali dla niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającej na towaru lub usługi objęte MPP. W sytuacji, gdy nabywca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi za to wykroczenie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Może otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych (może być to nawet 21,6 mln zł). Na szczęście nawet jeżeli kupujący zapłaci za fakturę poza systemem MPP, może uniknąć sankcji. Warunkiem jest prawidłowe rozliczenie podatku VAT przypadającego na tę sprzedaż. Ponadto od 1 stycznia 2020 r. zapłata za fakturę z pominięciem MPP skutkuje niemożnością zaliczenia wydatku (płatności) do kosztów podatkowych. 

Zobacz też:

Samochód w firmie

Samodzielne prowadzenie KPiR

Mechanizm podzielonej płatnościSplit payment
Udostępnij:
Split payment 2021
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022