Ściany fundamentowe monolityczne - betonowe i żelbetowe
Ściany fundamentowe monolityczne

Ściany fundamentowe monolityczne

Ściany fundamentowe monolityczne znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkalnym, wielorodzinnym, jak i w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej. Zaletą ścian monolitycznych jest wytrzymałość na ściskanie oraz niska nasiąkliwość. W związku z tym jest to rozwiązanie, które świetnie się sprawdzi np. jako ściany piwnicy oraz w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej. Podobnie, jak w przypadku ścian murowanych, ściany fundamentowe monolityczne wykonuje się na ławach. W zależności od tego czy ściana posiada zbrojenie czy też nie, wyróżnia się dwa rodzaje ścian monolitycznych: betonowe i żelbetowe. Wykonanie ścian monolitycznych wiąże się z wykonaniem deskowania, które podczas betonowania będzie odporne na parcie mieszanki betonowej i nie ulegnie odkształceniom, w wyniku których ściana fundamentowa mogłaby być nierówna.

Deskowanie ścian fundamentowych monolitycznych można wykonać zarówno z tarcicy, jak i gotowych systemowych rozwiązań. Deskowania systemowe pozwalają na znacznie szybsze wykonanie szalunku, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z dzierżawą szalunku. Wykonanie deskowania z tarcicy wiąże się z zakupem materiału (desek szalunkowych), który można wykorzystać w kolejnych etapach budowy obiektu. Dokładne wykonanie ścian monolitycznych jest bardzo istotne, ponieważ wpływa na jakość kolejnych prac, takich jak wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czy wznoszenia ścian pierwszej kondygnacji.

Ściany fundamentowe betonowe

Ściany fundamentowe betonowe stosuje się w obiektach, w których występują nieduże obciążenia, do takich obiektów zalicza się np. domy jednorodzinne. Szerokość ścian betonowych zależy od wartości obciążenia, na które mają wpływ:

  • ilość kondygnacji,
  • materiał, z którego wykonane są ściany zewnętrzne,
  • rozpiętość stropów spoczywających na ścianach.

W przypadku ścian fundamentowych betonowych należy stosować zbrojenie przeciwskurczowe.

Ściany fundamentowe żelbetowe

Ściany fundamentowe żelbetowe znajdują zastosowanie głównie w przypadku obiektów o dużych obciążeniach, ale również w obiektach podpiwniczonych. Zbrojenie ścian żelbetowych połączone jest ze zbrojeniem ławy, dzięki czemu fundament tworzy jednolitą całość, co z pewnością zwiększa jego sztywność. Zbrojenie fundamentów żelbetowych zwiększa również ich sztywność na obciążenia boczne spowodowane parciem gruntu.

Klasa wytrzymałości betonu do wykonania ścian monolitycznych nie może być niższa niż przyjęto w projekcie. W przypadku fundamentów narażonych na stały kontakt z wodą można stosować specjalny beton wodoszczelny. Rozwiązanie to świetnie się sprawdzi np. w przypadku budynków podpiwniczonych. Właściwości wodoszczelne betonu nie są jednak wystarczające do zabezpieczenia konstrukcji przed występowaniem przecieków. Beton wodoszczelny należy dodatkowo uzupełnić o materiały uszczelniające, które stosuje się w newralgicznych miejscach konstrukcji.

Podczas wykonywania monolitycznych ścian fundamentowych należy pamiętać o prawidłowym zagęszczeniu mieszanki betonowej poprzez wibrowanie. Wibrowanie mieszanki betonowej pozwala na szczelne wypełnienie szalunku oraz dokładne otulenie prętów zbrojeniowych ścian żelbetowych, dzięki temu struktura ścian jest jednolita i gładka bez tzw. „raków”. Ponadto wibrowanie powoduje usunięcie z mieszanki betonowej powietrza, co znacznie poprawia szczelność betonu oraz osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Betonowanie ścian fundamentowych powinno odbywać się również w odpowiednich temperaturach nie zapominając o właściwej pielęgnacji.


Zobacz też:

Ściany fundamentowe murowane

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe

Ściany fundamentowe monolityczne
Udostępnij:
Ściany fundamentowe monolityczne
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022