Skrępowanie betonu a wytrzymałość
Skrępowanie betonu

Skrępowanie betonu

Skrępowanie betonu powstaje poprzez ograniczenie odkształceń poprzecznych, przez co beton traci możliwość odkształcania się. W wyniku skrępowania betonu powstaje trójosiowy stan naprężeń ograniczający odkształcenia poprzeczne betonu, co prowadzi do zwiększenia jego wytrzymałości, a także krytycznych odkształceń. Skrępowanie może powstać samoistnie bądź w wyniku wprowadzenia odpowiednich środków ograniczających odkształcenia poprzeczne. Skrępowanie samoistne powstaje najczęściej w miejscach otaczającego betonu w przypadku występowania docisku. Aby ograniczyć odkształcenia sprężyste można również stosować środki temu sprzyjające, do których zaliczyć można np. stosowanie odpowiednio zamkniętych strzemion.

Skrępowanie betonu według Eurokodu

Norma PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 przedstawia schemat obliczeniowy dotyczący obliczenia wytrzymałości na ściskanie, jak i również odkształceń granicznych betonu skrępowanego, w którym przyjęto, że pozostałe charakterystyki materiałowe są niezmienne.

Wyznaczenie charakterystycznej wytrzymałości betonu skrępowanego na ściskanie (fck,c):

\[
f_{ck,c} = f_{ck} \cdot (1,0 + 5,0 \cdot \frac{σ_2}{f_{ck}}) \quad dla \quad σ_2 ≤ 0,05 \cdot f_{ck}
\]

oraz:

\[
f_{ck,c} = f_{ck} \cdot (1,125 + 2,50 \cdot \frac{σ_2}{f_{ck}}) \quad dla \quad σ_2 > 0,05 \cdot f_{ck}
\]

gdzie:

  • fck – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie,
  • σ2 – efektywne poprzeczne naprężenie ściskające w stanie granicznym nośności.

Wyznaczenie odkształceń granicznych betonu skrępowanego:

\[
ε_{c2,c} = ε_{c2} \cdot ( \frac{f_{ck,c}}{f_{ck}})^2
\]

\[
ε_{cu2,c} = ε_{cu2} + 0,2 \cdot \frac{σ_2}{f_{ck}}
\]

gdzie:

  • εc2 – najmniejsze odkształcenie, przy którym beton osiąga swoją wytrzymałość,
  • εcu – odkształcenie graniczne betonu przy ściskaniu.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

konstrukcje betonoweSkrępowanie betonu
Udostępnij:
Skrępowanie betonu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022