Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe: wybór i konstrukcja
Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe

Ławy fundamentowe stanowią najniżej położoną część konstrukcyjną budynku. Zadaniem fundamentu jest przejęcie obciążeń, a także wszystkich oddziaływań z konstrukcji oraz ich bezpieczne przekazanie na podłoże gruntowe. Przed przystąpieniem do projektowania fundamentu należy jednak pamiętać o wykonaniu badań geotechnicznych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie przeprowadzonych badań określa się rodzaj fundamentów, a także głębokość posadowienia. Ławy fundamentowe należą do posadowienia bezpośredniego. Oznacza to, że obciążenia oddziałujące na fundament przekazywane są na warstwę nośną gruntu znajdującego się bezpośrednio pod podstawą fundamentu. Ławy fundamentowe wykonuje się najczęściej jako fundament pod ścianami, rzadziej wybieranym rozwiązaniem jest ława fundamentowa pod rzędem słupów.

Ławy fundamentowe betonowe czy żelbetowe?

Decyzja o tym czy ława fundamentowa jest betonowa czy żelbetowa wynika z przeprowadzonych obliczeń. Przekrój poprzeczny ław najczęściej ma kształt prostokąta, jednak może być też teowy, trapezowy, schodkowy. Przekrój poprzeczny ławy zależy przede wszystkim od obciążeń działających na nie. W przypadku małych obciążeń przekrój ławy jest najczęściej prostokątny lub teowy. Jeśli obciążenia są na tyle duże, że jest to ekonomicznie nieopłacalne (zbyt duże wymiary ławy), to stosuje się przekroje trapezowe lub schodkowe.

Ławy betonowe

Ławy betonowe wykonuje się o wysokości 30 do 40 cm (spełniając warunek tg(α) > 1,5) oraz 60 do 80 cm szerokości. W przypadku ław betonowych stosuje się wyłącznie zbrojenie konstrukcyjne w celu zwiększenia wytrzymałości ław na odkształcenia spowodowane działaniem obciążeń. Jako zbrojenie konstrukcyjne stosuje się najczęściej 4 pręty o średnicy 12 mm oraz zbrojenie poprzeczne (strzemiona) z prętów o średnicy 6 mm w rozstawie co 30 cm. Wykonując zbrojenie należy pamiętać o zachowaniu ciągłości zbrojenia, w tym celu należy zapewnić prawidłową długość zakładu prętów zbrojeniowych.

Ławy fundamentowe
Przekrój poprzeczny ławy betonowej: a) prostokątny, b) teowy, c) trapezowy, d) schodkowy, gdzie h – wysokość ławy, B – szerokość ławy.

Ławy żelbetowe

W przypadku, gdy obciążenie jest na tyle duże, że spełnienie warunków ław betonowych nie jest możliwe lub przekrój ław betonowych wychodzi na tyle duży, że jest to nieopłacalne, rozwiązaniem są ławy żelbetowe. Aby przekazać duże obciążenia na większą powierzchnię gruntu, szerokość ław żelbetowych może być znacznie większa niż ław betonowych. Ponadto zbrojenie ławy żelbetowej pozwala na znacznie zmniejszenie wysokości przekroju. Ławy żelbetowe ze względu na zbrojenie poprzeczne należy wykonywać w deskowaniu. Przed przystąpieniem do prac zbrojarskich należy wykonać warstwę betonu podkładowego (chudy beton). Warstwa betonu podkładowego stanowi ochronę przed zmieszaniem się betonu konstrukcyjnego z gruntem podczas układania mieszanki stanowiąc dodatkową ochronę dla zbrojenia ławy.

Ławy fundamentowe
Przekrój poprzeczny ławy żelbetowej: a) prostokątny, b) teowy, c) trapezowy, d) schodkowy, gdzie h – wysokość ławy, B – szerokość ławy, a – szerokość ściany, d – wysokość obliczeniowa przekroju ławy.

Zobacz też:

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

ławy fundamentowe
Udostępnij:
Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022