Praca żurawia w pobliżu wysokiego napięcia
Praca żurawia w pobliżu wysokiego napięcia, żuraw samojezdny,

Bezpieczna praca żurawia samojezdnego w pobliżu linii elektrycznych

Praca żurawia samojezdnego w pobliżu instalacji pod napięciem stanowi wyzwanie dla operatorów i pracowników zaangażowanych w takie zadania. Wymaga to zastosowania odpowiednich procedur oraz środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób w trakcie takiej operacji. O czym należy pamiętać podczas działań w pobliżu linii energetycznych? Przeczytaj.

Bezpieczne odległości maszyny od linii pod napięciem

Pierwszą podstawową zasadą podczas pracy żurawiem samojezdnym w pobliżu miejsc pod napięciem jest zachowanie bezpiecznej odległości od elektrycznych przewodów napowietrznych. Należy przestrzegać przepisów kraju w którym wykonywana jest praca.

Odległości zabezpieczające zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w takim przypadku wynoszą:

 • Napięcie nominalne do 1000 V (1 kV) – 3,0 m.
 • Napięcie nominalne od 1 kV do 15 kV – 5,0 m.
 • Napięcie nominalne od 15 kV do 30 kV – 10,0 m.
 • Napięcie nominalne od 30 kV do 110 kV – 15,0 m.
 • Napięcie nominalne powyżej 110 kV do – 30,0 m.

Jeżeli, pomimo wszystkich ostrzeżeń, żuraw zawadzi o przewody elektryczne, należy:

 • zachować spokój,
 • kategorycznie przestrzegać zakazu dotykania żurawia,
 • ostrzec i wyprowadzić pracowników ze strefy zagrożenia.

Uziemienie żurawia

Przed przystąpieniem do pracy z maszyną, należy obowiązkowo uziemić żuraw. Oprócz działań w okolicach linii napowietrznych oraz w czasie potencjalnie burzowej pogody, trzeba to zrobić jeszcze w pobliżu:

 • stacji przekaźnikowych /radiowych przekaźników/ stacji radiowych,
 • przetworników wysokiej częstotliwości.

W powyższych przypadkach pojazd może zostać naładowany elektrostatycznie. Jest to możliwe gdy:

 • jest wyposażony w stopy podpór wykonane z materiałów syntetycznych,
 • pod podporami znajduje się materiał, który jest izolatorem np. bale drewniane.

Aby zabezpieczyć żurawia samojezdnego przed naładowaniem elektrostatycznym należy zaopatrzyć się w:

 • pręt metalowy, przewodzący prąd, mający około półtorej metra długości,
 • przewód przewodzący prąd elektryczny o minimalnym przekroju 16 mm²,
 • zacisk dokręcany śrubą (jak do prac spawalniczych).

Jak przeprowadzić uziemienie maszyny

Na początku trzeba upewnić się czy połączenie między żurawiem samochodowym, a ziemią jest pewne, przewodzące prąd elektryczny. Pręt metalowy musi zostać wbity w ziemię na głębokość co najmniej 1 m. Dla lepszego przewodzenia podlewa się wodą miejsce wbicia metalu w glebę.

Następnie łączy się jeden koniec przewodu do tego pręta. Zacisk dokręcany śrubą przytwierdza się do głównego wysięgnika lub nadwozia żurawia. Uwaga! Zabronione jest przyczepianie do takich zespołów jak: zawory, pokrywy, silnik, skrzynia biegów itp. Drugi koniec przewodu należy przytwierdzić do zacisku. W taki sposób przeprowadza się uziemienie żurawia samojezdnego.

Podczas pracy żurawiem samojezdnym w okolicy linii napowietrznych, ważne jest przestrzeganie norm i przepisów oraz odpowiednie przygotowanie miejsca pracy poprzez uziemienie maszyny. Dzięki temu, znacząco zwiększa się bezpieczeństwo pracowników na takich realizacjach.


żurawie samojezdne
Udostępnij:
Bezpieczna praca żurawia samojezdnego w pobliżu linii elektrycznych
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022