Stosowanie spoiw budowlanych: wapno, gips, cementy
Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane to materiały wiążące, których głównym zadaniem jest związanie składników. W zależności od sposobu zachowania spoiw w środowisku wodnym spoiwa można podzielić na dwie grupy:

 • I spoiwa powietrzne – czyli takie, które po rozrobieniu z wodą mogą wiązać i twardnieć wyłącznie na powietrzu, należą do nich: wapienne i gipsowe,
 • II spoiwa hydrauliczne – mogą wiązać i twardnieć zarówno na powietrzu, jak i w wodzie, należą do nich spoiwa cementowe.

Spoiwa powietrzne

Spoiwa wapienne należą do najczęściej stosowanych spoiw powietrznych. Do spoiw powietrznych zalicza się:

 • wapno palone,
 • wapno hydratyzowane (suchogaszone),
 • cement anhydrytowy,
 • ciasto wapienne,
 • spoiwo magnezjowe,
 • spoiwo krzemianowe.

Najczęściej stosowanym rodzajem wapna jest wapno hydratyzowane, które znajduje zastosowanie np. w zaprawach tynkarskich. Przed użyciem wapna hydratyzowanego do zaprawy, należy zalać je wcześniej na 24 h. Wapno palone i hydratyzowane stosuje się w budownictwie do produkcji zapraw tynkarskich: wapiennych, cementowo-wapiennych, a także gipsowo-wapiennych.

Zastosowanie spoiw wapiennych

Spoiwa wapienne znajdują zastosowanie również jako:

 • dodatek do zapraw cementowych poprawiając ich urabialność,
 • dodatek przy produkcji cegieł wapienno-piaskowych, wyrobów z betonów komórkowych, pustaków stropowych oraz ściennych jako dodatek do cementu,
 • zaprawy w przypadku budowy murów nadziemnych.

Spoiwa gipsowe

Spoiwa gipsowe można podzielić ze względu na ich zastosowanie na dwie grupy: spoiwa do celów budowlanych (np. gipsy szpachlowe, tynkarskie, itp.) oraz do celów specjalnych (np. do produkcji ceramiki szlachetnej). W zależności od zastosowania spoiwa gipsowe muszą spełniać określone wymagania, jak i również charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie spoiw gipsowych

Spoiwa gipsowe znajdują zastosowanie jako:

 • zaprawy gipsowe,
 • spoiwa do podkładów gipsowych,
 • wyroby sypkie w postaci zapraw klejowych lub mieszanek gipsowych,
 • płyty: gipsowe, gipsowo-kartonowe, itp.

Spoiwa hydrauliczne

Spoiwa cementowe ze względu na skład i właściwości dzielą się na dwie grupy: cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne. Zgodnie z normą można wyróżnić cement [1]:

 • portlandzki (CEM I) klasy 32,5. Znajduje zastosowanie w przypadku elementów zbrojonych, takich jak stropy, belki, słupy,
 • portlandzki (CEM II, CEM IV) klasy 32,5, 42,5 z symbolami: S, V, W, P, Q, L, D – określającymi rodzaj dodatku, a także A i B określającymi ilość dodatków. Stosowany do zapraw, tynków, betonów podkładowych,
 • hutniczy (CEM III), charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki atmosferyczne. Znajduje zastosowanie w przypadku prac fundamentowych.

Poza spoiwami cementowymi do grupy spoiw hydraulicznych zalicza się wapno hydrauliczne. Jednak ze względu na niską wytrzymałość wapno hydrauliczne nie jest często stosowanym spoiwem.


Bibliografia:

[1] PN-EN 197-1:2012, Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

Zobacz też

Suchy jastrych

Płyty gipsowo-kartonowe

Spoiwa budowlane
Udostępnij:
Spoiwa budowlane
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022