Metoda Rittera - obliczenia sił w kratownicy | Poradnik Inżyniera
Metoda Rittera, kratowa konstrukcja stalowa mostu, most gdański w warszawie, most tramwajowy

Metoda Rittera – Kratownice

Metoda Rittera umożliwia obliczenie sił w wybranych prętach kratownicy bez konieczności obliczania sił we wszystkich prętach. Metoda ta zakłada, iż każda wycięta część kratownicy znajduje się w stanie równowagi pod wpływem sił zastępujących odciętą część kratownicy, a także sił zewnętrznych i reakcji podporowych. Przekroje należy prowadzić w taki sposób, aby przecinał co najwyżej trzy pręty, w tym pręt, dla którego chcemy wyznaczyć siłę wewnętrzną. Układ sił działających w danej części kratownicy musi spełniać warunki równowagi. Punkty, na podstawie których obliczany jest moment, nazywane są punktami Rittera. Stosując metodę Rittera należy wykonać następujący schemat działań:

 • obliczyć reakcje podporowe,
 • wyznaczyć pręty zerowe,
 • wykonać przekrój, na podstawie którego wyznaczone zostaną siły,
 • zapisać równania równowagi dla odciętej przekrojem kratownicy jako suma momentów, w celu wyznaczenia sił.

Pręty zerowe kratownicy

Pręty zerowe są wtedy, gdy:

 • węzeł, w którym schodzą się dwa pręty pod kątem ∝, który nie jest obciążony siłą zewnętrzną, to pręty w obydwóch prętach równe są zeru:
Metoda Rittera
 • gdy w węźle schodzą się dwa pręty oraz przyłożono w nim siłę zewnętrzną równoległą do jednego z prętów. W takim przypadku siły przekrojowe pręta równoległego do przyłożonej siły równe są zeru:
 • w przypadku, gdy w nieobciążonym siłą zewnętrzną węźle schodzą się trzy pręty, z których dwa są równoległe. Siły przekrojowe pręta trzeciego wynoszą zero:
Metoda Rittera

Metoda Rittera – zalety i wady

Zalety metody Rittera:

 • w celu znalezienia sił w pręcie wystarczy zapisanie i rozwiązanie wyłącznie jednego równania,
 • brak propagacji błędu.

Wady metody Rittera:

 • brak kontroli błędów (możliwość sprawdzania stosując np. metodę równoważenia węzłów),
 • konieczność zapisania równań sum momentów.

Metoda Rittera – przykład obliczeń do pobrania

Metoda Rittera – Przykład do pobrania

Zobacz też:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

kratownicemetoda Rittera
Udostępnij:
Metoda Rittera – Kratownice
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022