Klasy wykonania konstrukcji wg Eurokodu
Klasy wykonania konstrukcji

Klasy wykonania konstrukcji wg Eurokodu

Klasy wykonania konstrukcji stalowych według Eurokodu PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” zawierają wytyczne pozwalające na przyporządkowanie danej budowli do poszczególnych klas wykonania. Jakie są klasy wykonania konstrukcji i ich wytyczne? Zobacz więcej w dalszej części artykułu:

Klasy wykonania konstrukcji i ich wytyczne

Zgodnie z Normą wyróżnia się 4 klasy wykonania konstrukcji stalowych od EXC1 do EXC4:

Klasa wykonania EXC1

Do klasy EXC 1 zalicza się elementy konstrukcyjne, konstrukcje lub konstrukcje nośne, które są poddawane głównie stałym obciążeniom. Konstrukcje tego typu wykonane są ze stali o wytrzymałości do 275MPa. Konstrukcje te powinny spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Konstrukcje składają się z:
  • dwóch kondygnacji, wykonane są z profili walcowanych,
  • długość wyboczeniowa słupów jest nie większa niż 3 m,
  • długość belek nie większa niż 5 m oraz wysięgami do 2 m.
 • Do klasy EXC 1 zalicza się również:
  • budynki rolnicze takie jak: stodoły szklarnie itp.,
  • ogrody zimowe w budynkach mieszkalnych,
  • schody i poręcze w budynkach mieszkalnych,
  • budynki jednorodzinne do 4 kondygnacji.

Klasa wykonania EXC2

Elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne, które są poddawane zarówno stałym oraz dynamicznym obciążeniom, a także wykonane są ze stali o klasie wytrzymałości S700. Ważne jest, aby takie elementy nie były zaliczane do klas wykonania EXC1, EXC3, lub EXC4.

Klasa wykonania EXC3

Elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne wykonane z klasy wytrzymałości nie większej niż S700. Zaliczane do tej klasy wykonania konstrukcje, są poddawane obciążeniom stałym i dynamicznym oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Budynki powyżej 15 kondygnacji,
 • Jazy,
 • Wielkopłaszczyznowe konstrukcje dachowe np. stadiony,
 • Obiekty takie jak:
  • kładki piesze i rowerowe,
  • obiekty mostowe drogowe i kolejowe,
  • wieże, maszty kominy itp.

Klasa wykonania EXC4

Do tej kategorii należą wszystkie elementy lub konstrukcje, które mogą mieć poważne i niebezpieczne konsekwencje dla ludzi i środowiska w razie awarii, jak na przykład:

 • Mosty drogowe i kolejowe, które przecinają gęsto zaludnione tereny lub znajdują się nad instalacjami przemysłowymi o dużym potencjale zagrożenia,
 • Zbiornik bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych,
 • Zbiorniki, które są narażone na obciążenia dynamiczne z powodu ekstremalnych ilości wypływów.

Literatura:

[1] N-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych


Zobacz też:

Stopnie przygotowania powierzchni stalowych: P1,P2,P3

Kratery powłok malarskich

Kredowanie powłoki malarskiej

Korozja przebijająca przez powłokę

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Obraz Thomas z Pixabay
Udostępnij:
Klasy wykonania konstrukcji wg Eurokodu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
7 reakcji
love
4
like
3
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022