Kiedy stosować zbrojenie przypowierzchniowe?
zbrojenie przypowierzchniowe

Kiedy stosować zbrojenie przypowierzchniowe?

Zbrojenie przypowierzchniowe składa się z prętów o małej średnicy umieszczonych na zewnątrz strzemion tworzących siatkę. Zbrojenie tego typu stosuje się w celu ochrony elementów konstrukcyjnych przed powstawaniem szerokich rys oraz przed odspajaniem się otuliny. Ogólne wymagania dotyczące zbrojenia przypowierzchniowego zawarto w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, zgodnie z którą:

Kiedy stosować zbrojenie przypowierzchniowe?

Zbrojenie przypowierzchniowe stosuje się w przypadku elementów, w których średnica zbrojenia głównego jest większa bądź równa 32 mm, wiązek prętów o średnicy zastępczej większej niż 32 mm, ale również, gdy otulina zbrojenia (bez względu na średnicę zbrojenia) jest większa niż 70 mm.

W przypadku elementów konstrukcyjnych, których średnica prętów (bądź średnica zastępcza wiązek prętów) zbrojeniowych jest większa niż 32 mm, pole zbrojenia przypowierzchniowego równoległego i prostopadłego do zbrojenia głównego belki powinno spełniać następujący warunek:

\[
A_{s,surf} ≥ 0,01 \cdot A_{ct,ext}
\]

gdzie:

  • Act,ext – pole betonu na zewnątrz strzemion zgodnie z poniższym rysunkiem:
zbrojenie przypowierzchniowe
Przykład zbrojenia przypowierzchniowego [1].

Jeśli otulina zbrojenia (bez względu na średnicę zbrojenia) jest większa niż 70 mm, zbrojenie przypowierzchniowe powinno spełniać następujący warunek:

\[
A_{s,surf} ≥ 0,005 \cdot A_{ct,ext}
\]

Otulenie zbrojenia przypowierzchniowego jest równie ważne jak otulenie zbrojenia głównego. W związku z tym otulina zbrojenia przypowierzchniowego powinna spełniać takie same wymagania. Jeśli zbrojenie przypowierzchniowe spełnia wymagania rozmieszczenia oraz kotwienia to zbrojenie podłużne siatki można uwzględnić w zginaniu (pręty podłużne siatki) oraz w ścinaniu (pręty poprzeczne siatki).


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] M. Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

konstrukcje żelbetowe
Udostępnij:
Kiedy stosować zbrojenie przypowierzchniowe?
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022