Kategorie przejazdów i przejść
Kategorie przejazdów i przejść

Kategorie przejazdów i przejść

Kategorie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść scharakteryzowano w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, zgodnie z którym przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dzielą się na następujące kategorie:

 1. Kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
  1. przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
  2. przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni.
 2. Kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:
  1. wjazdu na przejazd albo
  2. wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu.
 3. Kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną.
 4. Kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu.
 1. Kategorie E – przejścia wyposażone w:
  1. półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo:
  2. kołowrotki, barierki lub labirynty.
 2. Kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone zgodnie z § 12 ust. 2

§ 12. Ust. 2 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia kategorii F wyposaża się:

1) w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub
2) zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B

Źródło:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie


Zobacz też:

Nachylenie skarp i nasypów

Zabezpieczenie wykopów

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

BudownictwoKategorie przejazdów i przejść
Udostępnij:
Kategorie przejazdów i przejść
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022