Jet-Grouting: metoda wzmacniania i stabilizacji podłoża
Jet-grouting

Jet-grouting – metoda stabilizacji podłoża

Iniekcja strumieniowa jet-grouting jest metodą stosowaną w celu wzmacniania podłoża gruntowego. Proces wzmacniania polega na aplikowaniu zaczynu pod wysokim ciśnieniem prowadząc do zniszczenia naturalnej struktury gruntu, w wyniku czego dochodzi do jej częściowej wymiany. Najpopularniejszym środkiem stabilizującym jest zaczyn cementowy, jednak do wzmacniania można stosować również środki bitumiczne z dodatkiem bentonitu lub środki na bazie żywic syntetycznych. Wzmacnianie gruntu metodą iniekcji zwiększa wytrzymałość gruntu, a także zmniejsza jego przepuszczalność.

Kolejność wykonania metody jet-grouting

Wykonanie metody jet-grouting składa się zasadniczo z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy wykonać otwory do projektowanej rzędnej za pomocą żerdzi wiertniczej. W kolejnym, drugim etapie, żerdź wiertnicza jest wyciągana aplikując zaczyn pod wysokim ciśnieniem wynoszącym nawet 50 MPa. Podczas tego procesu dochodzi do wymieszania gruntu z zaczynem, co po związaniu tworzy trwałą strukturę gruntowo-cementową. Metoda iniekcji umożliwia również kształtowanie w gruncie elementów o różnych przekrojach i wymiarach, np. kolumny, ściany, półkolumny oraz ćwierćkolumny. Kształt i wymiary bryły zależą przede wszystkim od wymagań i przeznaczenia. Formowanie różnych kształtów zależy od takich czynników, jak:

 • ciśnienie,
 • czas wykonywanej iniekcji,
 • ruchu żerdzi,
 • prędkości obrotowej w chwili jej wyciągania.

Zastosowanie metody iniekcji

Metoda iniekcji strumieniowej znajduje bardzo szerokie zastosowanie w branży budowlanej, zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodnym. Szeroki zakres stosowania metody możliwy jest dzięki kompatybilności z większością rodzajów gruntów (jedynym ograniczeniem są grunty organiczne). Metodę jet-grouting można stosować w celu wzmocnienia:

 • skarp zboczy oraz tarasów,
 • gruntów zarówno pod nasypy drogowe, jak i kolejowe,
 • podłoża w przypadku istniejących fundamentów (np. gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania budynku),
 • fundamentów obiektów sąsiadujących z głębokimi wykopami,
 • fundamentów obiektów mostowych zarówno nowych, jak i już tych istniejących,
 • uszczelnienia podłoża gruntowego pod rurociągami,
 • fundamentów obiektów zabytkowych.

Metoda znajduje swoje zastosowanie również w innych przypadkach, takich jak:

 • wykonywanie ścian oporowych,
 • zabezpieczenie ścian wykopu,
 • wykonywanie robót palowych w przypadku różnych obiektów budowlanych,
 • uszczelnianie zapór wodnych, palisad, ścian szczelinowych bądź innych konstrukcji podziemnych, np. garaży.

Zobacz też:

Ściany fundamentowe murowane

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe

Jet-grouting
Udostępnij:
Jet-grouting – metoda stabilizacji podłoża
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022