Wymagania i technologia izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne – warunki wykonywania

Izolacje wodochronne znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko działania wody bądź zawilgocenia. Materiały budowlane ze względu na porowatość struktury mogą chłonąć wilgoć, w wyniku czego może dojść do poważnych uszkodzeń konstrukcji. Istotne jest więc prawidłowe wykonanie izolacji zapewniając właściwą ochronę przed zawilgoceniem budynku. Na trwałość izolacji ma wpływ wiele czynników. W związku z czym należy przestrzegać zasad związanych z technologią wykonywania robót izolacji wodochronnych.

Wymagania dotyczące wykonania izolacji wodochronnych

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża decyduje o przyczepności izolacji, w związku z czym podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

 • podłoże musi być nośne i nieodkształcalne,
 • powierzchnia podłoża musi być wolna od zanieczyszczeń takich jak: pył, tłuszcz, błoto, itp.,
 • podłoże musi być równe, bez spękań, ubytków, wypukłości oraz wolne od mleczka cementowego. Wszystkie luźne fragmenty należy usunąć, natomiast zagłębienia i zarysowania uzupełnić zaprawą naprawczą,
 • podłoże musi być suche o wilgotności nie większej niż 5% lub wilgotne w zależności od wymagań przedstawionych przez producenta materiałów izolacyjnych,
 • w miejscu połączenia dwóch płaszczyzn, poziomej i pionowej należy wykonać fasety, czyli fazowanie pod kątem 45° o szerokości minimum 3 cm, w odległości min 5 cm od krawędzi, w przypadku pap termozgrzewalnych,
 • po wykonaniu powyższych czynności podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania przystosowanym do nakładanej warstwy izolacyjnej.

Warunki atmosferyczne

Istotny wpływ na należyte wykonanie prac mają warunki atmosferyczne. Izolacje wodochronne można układać podczas bezdeszczowej pogody oraz w temperaturze otoczenia nie niżej niż zalecana przez producenta materiałów izolacyjnych. Temperatura podczas wykonywania prac nie powinna być niższa niż +5°C oraz nie wyższa od +35°C. Ponadto temperatura otoczenia i temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy.

Wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowych

 • izolacje należy wykonywać w sposób ciągły i szczelny tak, aby stanowiły barierę dla wody i pary wodnej,
 • izolacja powinna ściśle przylegać do podłoża, a na jej powierzchni nie może być: zacieków, łysin, spękań, fałd, zmarszczek, pęcherzy i innych podobnych wad,
 • należy zachować ciągłość izolacji, oznacza to, że izolacja pozioma powinna przechodzić bez żadnych przerw w izolację pionową,
 • izolację pionową należy wyprowadzić na co najmniej 50 cm ponad poziom terenu, ponadto powinna być zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych,
 • część izolacji ponad poziomem terenu należy chronić przed działaniem promieni słonecznych,
 • ilość i grubość poszczególnych warstw powinna odpowiadać warunkom gruntowo-wodnym,
 • miejsca przebić (np. rury) należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do wnętrza budynku,
 • miejsca połączeń (dylatacji) należy wypełniać specjalnymi taśmami lub wkładkami dylatacyjnymi.

Zobacz też

Rodzaje izolacji połaci dachowych

Folie i membrany wstępnego krycia

Izolacje wodochronne
Udostępnij:
Izolacje wodochronne – warunki wykonywania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022