Folia i membrany wstępnego krycia dachowego
Folie i membrany wstępnego krycia, łaty i kontrłaty na dachu,

Folie i membrany wstępnego krycia

Folie i membrany wstępnego krycia są pierwszą z warstw zewnętrznych przegrody dachowej, chroniącą zarówno konstrukcję dachu, jak i wnętrze przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zanim zostanie wykonane właściwe pokrycie dachu. Folia wstępnego krycia pozwala na prawidłowe odprowadzanie wody oraz wilgoci zbierającej się na niej, ale również na przepuszczanie pary wodnej przenikającej z wnętrza budynku. W zależności od sposobu wentylowania dachu stosujemy folię wstępnego krycia oraz membrany wstępnego krycia. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego stosowanie folii lub membran wstępnego krycia jest niezbędne. Wybierając folię/membranę wstępnego krycia należy zwrócić szczególną uwagę na jej paroprzepuszczalność oraz współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd). Równie ważnym parametrem jest także grubość folii oraz jej gramatura (im większa gramatura, tym folia mocniejsza i wytrzymalsza).

Analiza współczynnika oporu dyfuzyjnego (Sd): jest to grubość warstwy powietrza stanowiącej opór dla pary wodnej (współczynnik wyraża się w metrach). Im mniejsza wartość współczynnika, tym mniejszy opór. Na przykład dla Sd wynoszącego 20 m oznacza, że materiał stanowi barierę dla pary wodnej równą warstwie powietrza o grubości 20 m. Im niższa wartość współczynnika Sd, tym więcej pary wodnej przepuszcza folia/membrana. Uwaga: wartość współczynnika nie zależy od takich czynników, jak: temperatura, wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

Folia wstępnego krycia (FWK)

Folie o niskiej przepuszczalności stosuje się zwykle jako uszczelnienie pod pokryciem dachowym. Stosowanie tego rodzaju folii wymaga wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią a ociepleniem, wynoszącej od 3 do 4 cm. Aby wentylacja spełniała swoją funkcję, należy zachować otwory wlotowe pod okapem oraz wylotowe w kalenicy bądź w narożach. Pod względem przepuszczalności można wyróżnić folie paroprzepuszczalne i paroszczelne.

Folie paroprzepuszczalne są to folie, których paroprzepuszczalność wynosi do 40 g/m2 w ciągu 24 godzin. Współczynnik Sd dla foli paroprzepuszczalnych wynosi ≤ 1 m.

Folie paroszczelne są materiałem o bardzo niskiej paroprzepuszczalności, dla której współczynnik Sd wynosi ≥ 20 m.

Membrany wstępnego krycia

Membrany wstępnego krycia tak samo, jak folie, zabezpieczają konstrukcję dachu oraz termoizolację przed wilgocią. W przeciwieństwie do folii wstępnego krycia, membrany można układać bezpośrednio na termoizolacji. W takiej sytuacji dach osusza się wyłącznie przez jedną szczelinę znajdującą się zaraz pod pokryciem. Membrany wstępnego krycia można podzielić na:

Membrany lekkie – jest to grupa membran o mniejszej gramaturze oraz niższej wytrzymałości. Współczynnik Sd dla membran lekkich wynosi ≤ 0,1 m. Oznacza to, że należą do materiałów o wysokiej paroprzepuszczalności (do 1000 g/m2 w ciągu doby).

Ekrany – są to materiały o wysokiej wytrzymałości, paroprzepuszczalności (nawet 2000 g/m2 w ciągu doby). W tym przypadku współczynnik oporu Sd wynosi około 0,02 m.

Montaż

Zarówno folie, jak i membrany wstępnego krycia należy rozpocząć od okapu prostopadle do krokwi. Folię/membranę należy układać na obróbce pasa rynnowego tak, aby skraplająca się woda pod pokryciem dachowym była odprowadzona wprost do rynien. Układanie folii/membran od okapu w kierunku kalenicy pozwala na prawidłowe wykonanie wymaganych zakładów. Materiały wstępnego krycia mocuje się do krokwi za pomocą zszywek bądź gwoździ z szerokim łbem (przed przytwierdzeniem należy ją lekko naciągnąć). Układając kolejne warstwy, należy zachować wymagane zakłady (zazwyczaj wymagana ich szerokość oznaczona jest na folii/membranie). Szerokość zakładów nie powinna być mniejsza niż 10-15 cm dla dachów o nachyleniu większym 20º oraz 20 cm dla dachów o nachyleniu mniejszym niż 20º (Zaleca się, aby wszystkie zakłady szczelnie skleić taśmą).

Uwaga: w miejscu kalenicy oraz krokwi koszowej/narożnej należy ułożyć dodatkowy pas wzmacniający wzdłuż całego elementu. Na tak przygotowane wzmocnienie można rozpocząć montaż folii/membrany wstępnego krycia.

Zobacz też

Rodzaje izolacji połaci dachowych

Dach płatwiowo-kleszczowy

folia wstępnego kryciamembrany wstępnego krycia
Udostępnij:
Folie i membrany wstępnego krycia
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
4 reakcji
love
3
like
0
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022