Jak układać gonty? Układanie gontów bitumicznych: kroki i techniki
gonty bitumiczne

Gonty bitumiczne – sposób montażu

Gonty bitumiczne nazywane również jako dachówki bitumiczne produkuje się z surowców bitumicznych z domieszkami wypełniaczy mineralnych. Osnowę gontów stanowi welon z włókien szklanych. Od górnej strony powierzchnię gontów pokrywa się barwioną gruboziarnistą posypką mineralną. Posypka nadaje zarówno estetyczny wygląd, jak i chroni powierzchnię bitumiczną przed promieniowaniem słonecznym. Dolną powierzchnię gontów pokrywa się dodatkowo przekładką antyadhezyjną (folii propylenowej) zabezpieczającą płaty przed sklejeniem. Gonty bitumiczne są jednym z najbardziej uniwersalnych pokryć dachowych. Znajdują swoje zastosowanie zarówno na dachach o skomplikowanym kształcie, jak i na połaciach o kącie nachylenia od 12 do 90 stopni.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do układania gontu należy właściwie przygotować podłoże. Podłoże można wykonać z takich materiałów, jak: deski, sklejki czy płyty wiórowe wodoodporne. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy podkładowej z pap podkładowych na welonie szklanym. Papę należy układać równolegle do okapu, dla dachów o nachyleniu mniejszym niż 20% zaczynając od dołu okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniu połaci większym niż 30% papę układa się prostopadle do okapu, przekładając je przez kalenicę. Układając papę podkładową należy pamiętać o wykonaniu zakładów w każdej warstwie, o szerokości wynoszącej co najmniej 10 cm. W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej oraz w korytach odwadniających warstwę podkładową wzmacnia się układając dodatkową warstwę papy. Przed ułożeniem gontu należy również wykonać wszystkie obróbki blacharskie oraz przewody wentylacyjne.

Układanie gontów

Gonty należy układać w temperaturach otoczenia powyżej +5°C, w przypadku niższych temperatur gont przed montażem powinien być przechowywany przez dobę w temperaturze wynoszącej minimum +18°C. Zalecana temperatura montażu gontów to 20-25°C. Podobnie, jak w przypadku krycia papą, układanie gontów również rozpoczynamy od okapu. Pierwszą warstwę układa się noskami do góry. Odwrócone pasmo przykleja się do podłoża lepikiem asfaltowym, a następnie mocuje za pomocą gwoździ papowych z podkładami. Kolejną warstwę układa się tak, by dolna krawędź nosków pokrywała się z dolną krawędzią gontów ułożonych noskami do góry.

Sposób układana gontów: 1 – podłoże (deskowanie, sklejki, płyty wodoodporne), 2 – papa podkładowa, 3 – blacha okapowa, 4 – warstwa nadokapowa z gontu, 5 – gonty bitumiczne.

Kolejne warstwy gontów należy układać zachowując przesunięcie w stosunku do poprzedniej warstwy wynoszącą połowę poprzedniego modułu, zakrywając łączniki (gwoździe, zszywki) poprzedniej warstwy. Każde kolejne pasmo mocuje się dwa razy: pierwsze mocowanie bezpośrednio do podłoża, drugie w trakcie mocowania kolejnych warstw. W strefach krawędziowych, takich jak: kalenica, pas nadrynnowy, kosz zlewowy, itp., należy podklejać listki gontów.

Zobacz też

Pokrycia papowe – przygotowanie podłoża

Pokrycia papowe jedno i dwuwarstwowe

Gonty bitumicznejak układać gonty bitumiczne
Udostępnij:
Gonty bitumiczne – sposób montażu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022