Przygotowanie podłoża pod pokrycia papowe - rodzaje i opis
dach płaski, papa na dachu płaskim, dach płaski pokryty papą, Pokrycia papowe

Pokrycia papowe – przygotowanie podłoża

Papa jest materiałem składającym się z osnowy nasyconej materiałem bitumicznym. Osnowa papy zapewnia właściwą wytrzymałość papy na rozciąganie i zrywanie. Pokrycia papowe można klasyfikować ze względu na pełnioną funkcję oraz miejsce wbudowania. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, można wyróżnić papy: izolacyjne, podkładowe oraz wierzchniego krycia.

 • izolacyjne stosowane jako dolna warstwa dla asfaltowych pokryć dachowych, jak i w przypadku izolacji wodnych, przeciwwilgociowych lub parochronnych,
 • podkładowe stosuje się jako dolna warstwa dla asfaltowych pokryć dachowych, wielowarstwowych izolacji wodnych, ale również izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych,
 • wierzchniego krycia stosowane jako ostatnia wierzchnia warstwa pokryć wielowarstwowych. Papa wierzchniego krycia pokryta jest posypką w celu zabezpieczenia przed wysokimi temperaturami oraz promieniowaniem słonecznym.

Materiały stosowane do wykonania papowych pokryć dachowych

Papy zgrzewalne oksydowane

Papa zgrzewalna oksydowana jest materiałem produkowanym na bazie asfaltu oksydowanego o podwyższonych parametrach, na bazie osnowy wykonanej z welonu szklanego bądź tkaniny szklanej. Na spodniej stronie papy zgrzewalnej znajduje się dodatkowa warstwa asfaltu, która pod wpływem podgrzania rozpuszcza się, a następnie łączy poprzez sklejenie z podłożem.

Papy asfaltowe na tekturze

Jest izolacyjnym materiałem rolowym otrzymanym z tektury powlekanej asfaltem z dwóch stron. Zarówno dolna, jak i góra strona papy pokryta jest posypką mineralną (górna strona pokryta posypką gruboziarnistą, dolna – drobnoziarnistą). Papy tego typu mocuje się do podłoża w sposób mechaniczny bądź przykleja się za pomocą lepików.

Modyfikowane papy APP

Papa APP modyfikowana plastomerem, czyli tworzywem, które pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury przechodzi w stan plastyczny, a po obniżeniu nie wraca do swojego kształtu. Papy tego typu charakteryzuje dobra przyczepność do wszystkich podłoży, ale również stabilność wymiarowa, co ułatwia montaż papy. Papy APP stanowią bardzo dobrą barierę hydroizolacyjną. Swoje zastosowanie znajdują głównie w przypadku obiektów przemysłowych oraz w zanieczyszczonym środowisku atmosferycznym.

Modyfikowane papy SBS

Papa SBS modyfikowana elastomerem, czyli tworzywem o bardzo dużej odkształcalności. Jest to materiał, który powraca do swojego pierwotnego kształtu po zmniejszeniu obciążenia. Dużą zaletą papy SBS jest to, że zachowuje swoją elastyczność nawet w ujemnych temperaturach, dzięki czemu można ją układać nawet w zimę. Papa odporna jest na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Swoje zastosowanie znajdują głównie na dachach o dużych powierzchniach, takich jak hale produkcyjne, markety, itp. Ale również wszędzie tam, gdzie na dachy oddziałują drgania, odkształcenia oraz ruchy konstrukcyjne.

Inne materiały stosowane przy pokryciach papowych:
 • lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno,
 • kit asfaltowy uszlachetniony,
 • roztwór asfaltowy do gruntowania.

Jakie narzędzia stosować do wykonania prac?

Do wykonania pokryć papowych stosuje się takie narzędzia, jak:

 • noże do cięcia papy,
 • szpachelki, szczotki dekarskie,
 • wałki, pędzle,
 • wałki dociskowe z silikonową rolką,
 • rurka do prowadzenia rolki papy podczas procesu zgrzewania,
 • palnik gazowy, wąż + reduktor + butla z gazem propan-butan,
 • agregat natryskowy do mas bitumicznych.

Warunki prowadzenia prac

Prace dekarskie z użyciem pap należy wykonywać w temperaturze:

 • nie niższej niż 0°C dla modyfikowanych pap SBS,
 • nie niższej niż +5°C w przypadku pap oksydowanych,
 • przed przystąpieniem do wykonania robót, papa powinna być przechowywana w temperaturze od 18°C do 20°C przez minimum 24 godziny,
 • prac nie należy wykonywać w przypadku zawilgoconych powierzchni oraz podczas opadów atmosferycznych.

Jak przygotować podłoże?

Podłoże pod pokrycia papowe powinno spełniać następujące wymagania:

 • podłoże należy wyrównać. Równe podłoże zapewnia przyczepność papy do podłoża, ale również właściwy spływ wody. Przygotowanie podłoża wpływa także na walory estetyczne,
 • należy zapewnić właściwe zdylatowanie podłoża,
 • podłoże powinno mieć właściwą wytrzymałość oraz sztywność zapewniając przeniesienie obciążeń użytkowych oraz eksploatacyjnych,
 • przed wykonaniem prac podłoże należy oczyścić z kurzu oraz luźnych zanieczyszczeń,
 • podłoże należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym.

Przygotowanie podłoża drewnianego

Podłoże powinno mieć właściwą sztywność przystosowaną do rozstawu krokwi. W przypadku poszycia drewnianego najczęściej stosuje się deski o grubości od 20 do 32 mm i szerokości desek do 150 mm o wilgotności nie większej niż 21%. Deski należy układać na przylgę tak, aby szczelina pomiędzy desami nie była większa niż 2 mm. Podłoże pod papę może być wykonane również z takich materiałów, jak wodoodporna płyta OSB lub sklejka drewniana. Zarówno w przypadku desek, płyt OSB oraz sklejki, łączenie powinno wypadać na krokwi. Przed wykonaniem papy wierzchniego krycia zaleca się wykonanie warstwy z papy podkładowej.

Przygotowanie podłoża betonowego

Zarówno podłoże betonowe, jak i podłoża z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe oraz posiadać właściwą wilgotność (mniejszą niż 6%). W przypadku wyższej wilgotności układana papa może mieć mniejszą przyczepność do podłoża, a pod jej powierzchnią mogą się tworzyć pęcherze. Istotne jest, aby podłoże było jednorodne i spójne bez zarysowań oraz spękań. Przed przystąpieniem do układania papy, podłoże należy zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym lub dyspersją asfaltową w przypadku podłoża wykonanego z gładzi cementowej na płytach styropianowych.

Przygotowanie podłoża z elementów prefabrykowanych

Płyty prefabrykowane mogą być bezpośrednim podłożem dla pokryć papowych, jeżeli ich powierzchnia jest gładka i równa. Wszystkie miejsca, w których łączone są prefabrykaty powinny zostać wypełnione zaprawą o wytrzymałości min. 10 MPa. Dla elementów prefabrykowanych drobnowymiarowych konieczne jest wykonanie wylewki. Podobnie, jak w przypadku podłoża betonowego, powierzchnię prefabrykatu należy zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym. Układanie papy można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej.

Przygotowanie podłoża z płyt z wełny mineralnej

Stosowane płyty z wełny mineralnej, stanowiące podłoże pod pokrycie papowe, powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność. Płyty z wełny mineralnej powinny być mocowane do podłoża w sposób mechaniczny lub przyklejone lepikiem na gorąco/zimno – jeżeli wyrób na to pozwala. Jeżeli termoizolacja dachu wykonana jest z kilku warstw płyt, płyty powinny być zamocowane w taki sposób, aby spoiny pomiędzy nimi zostały przesunięte względem siebie o minimum 20 cm stanowiąc połączenie na tzw. zakład.

Przygotowanie podłoża z płyt styropianowych

Stosowane płyty styropianowe, stanowiące podłoże pod pokrycie papowe, powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność. Ponadto powinny być wykonane ze styropianu samogasnącego. Do wykonania podłoża z płyt styropianowych można stosować następujące rodzaje płyt:

 • styropianowe płyty proste lub frezowane,
 • płyty styropianowe oklejone papą jednostronnie i dwustronnie,
 • płyty wykonane z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczone do bezpośredniego krycia papą bądź płyty oklejone papą.

Podobnie, jak w przypadku płyt z wełny mineralnej, w przypadku kilku warstw płyty styropianowe należy układać na zakład, zachodząc na siebie min. 20 cm. Płyty styropianowe należy montować łącznikami mechanicznymi, lepikami na zimno lub innymi masami przeznaczonymi do montażu płyt.

Zobacz też

Rodzaje izolacji połaci dachowych

Dach płatwiowo-kleszczowy

papy APPpapy asfaltowepapy SBSpapy zgrzewalnepokrycia papowe
Udostępnij:
Pokrycia papowe – przygotowanie podłoża
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022