Efektywna szerokość półek przekrojów teowych - wymiarowanie
Efektywna szerokość półek przekrojów teowych

Efektywna szerokość półek przekrojów teowych

Podczas wymiarowania układów płytowo-belkowych, belki można rozpatrzeć jako przekroje teowe. W tym celu należy jednak określić szerokość efektywną półek, która zależy od rozkładu naprężeń normalnych w płycie. Przykładem może być płyta swobodnie podparta stropu płytowo-żebrowego, gdzie naprężenia w płycie w miejscu podparcia są zerowe, natomiast w środku rozpiętości osiągają maksymalną wartość. W związku z tym rozkład naprężeń oraz szerokość efektywna półek przekrojów teowych wiąże się z rozkładem momentów zginających. Ponadto wpływają na to wymiary przekroju, rodzaj obciążenia (skupione, równomiernie rozłożone), ale również zbrojenie podłużne i poprzeczne w strefach, gdzie półka jest rozciągana [2].

Wyznaczenie efektywnej szerokości półek

Efektywną szerokość półek należy określać na podstawie odległości l0 pomiędzy punktami zerowymi momentu zginającego w związku z tym [1]:

Rys 1. Sposób wyznaczenia odległości lo w belkach ciągłych.

Efektywną szerokość beff półek przekrojów teowych można wyznaczyć w następujący sposób [1]:

Rys 2. Wyznaczenie szerokości efektywnej półki.

Zgodnie z powyższym szerokość efektywną półki można wyznaczyć z następującego wzoru:

\[
b_{eff} = b_w + ∑b_{effi}; \text{lecz nie więcej niż b }
\]

gdzie efektywne wysięgi półki beff,i zależą od długości l0 między punktami zerowymi wykresu momentów zginających:

beff = 0,2bi + 0,1l0 lecz nie więcej niż 0,2l0 i nie więcej niż bi

W przypadku belek ciągłych, dla których stosunek przyległych przęseł znajduje się w przedziale od 2/3 do 3/2 oraz rozpiętość wspornika jest nie większa niż połowa rozpiętości przylegającego do niej przęsła, należy przyjmować zgodnie z rysunkiem 1.

Podczas wymiarowania przekrojów ze względu na stany graniczne nośności (SGN), półkę należy uwzględniać wyłącznie w przekrojach, w których znajduje się w strefie ściskanej. Ponadto w przypadku przekrojów statycznie niewyznaczalnych przyjmuje się, że przekrój belki teowej jest niezmienny na całej długości, natomiast obliczając ugięcie belki miarodajna sztywność określana jest dla przekroju w przęśle.

Bibliografia:

[1] PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3: 2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] M. Knauff, „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

Zobacz też

Wymiarowanie belek i płyt

Otulina zbrojenia

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki stali

Zbrojenie płyt żelbetowych

Efektywna szerokość półek przekrojów teowych
Udostępnij:
Efektywna szerokość półek przekrojów teowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022