Przedsięwzięcie deweloperskie: podział, łączenie
Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich

Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich

Przedsięwzięcie deweloperskie jest procesem, który obejmuje czynności niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania. Wynikiem jego realizacji jest ustanowienie lub przeniesienie przez dewelopera na nabywcę bądź nabywców prawa własności lokalu, budynku albo jego części wraz z gruntem i obiektami infrastruktury. Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich odbywa się w celu wiarygodnego ustalenia przychodów i kosztów wytworzenia inwestycji. Wówczas deweloper ustala, jakie budynki i obiekty infrastruktury wchodzą w zakres jednego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich – kryteria

Dzielenie przedsięwzięć deweloperskich następuje wówczas, gdy zadania inwestycyjne objęte są odrębnymi prospektami informacyjnymi. Łączenie natomiast następuje w przypadku, kiedy dwie bądź więcej inwestycji realizuje się na jednym placu budowy jednocześnie. Muszą one także tworzyć całość budowlano-architektoniczną.

Ponadto, jeśli umowa deweloperska ma charakter umowy o usługę budowlaną bądź umowy o świadczenie usług, takie umowy stanowią odrębne przedsięwzięcia deweloperskie. W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia kosztów wytworzenia, wtedy umowę uznaje się za umowę sprzedaży wyrobu gotowego. Wówczas koszty nie są wyodrębniane. Forma umowy deweloperskiej nie ma natomiast wpływu na ustalanie przychodów i kosztów, a także wyniku finansowego z realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wyodrębnione lub połączone przedsięwzięcia deweloperskie muszą składać się na przykład z następujących elementów:

  • sprzedaż gruntu,
  • budowa nieruchomości lub jego części wraz z obiektami infrastruktury,
  • zarządzanie nieruchomością po jej wybudowaniu w przypadku, gdy cena nie opiera się na cenie rynkowej i jest powiązana z ceną sprzedaży lub ceną związaną z budową nieruchomości, którą ma być zarządzana.

Obowiązki dewelopera

Deweloper musi prowadzić ewidencję dotyczącą informacji dla każdego niezakończonego jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego. Powinna ona zawierać:

  • wykaz budynków i ich części wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego, które mają stanowić przedmiot odrębnej sprzedaży,
  • umowy deweloperskie zawarte dla poszczególnych budynków i ich części wraz ze stopniem ich realizacji, takich jak dokonanie przedpłaty, przekazanie kluczy czy też prawa własności.

Bibliografia:

[1] Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”

Zobacz też:

Przedsięwzięcie deweloperskie

Umowa deweloperska

Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskichPrzedsięwzięcie deweloperskie
Udostępnij:
Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022