Co to jest geokrata i jakie ma zastosowanie?
geokrata

Co to jest geokrata i jakie ma zastosowanie?

Geokrata komórkowa to produkt stosowany w celu stabilizacji gruntu. Do jego produkcji stosuje się polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), z którego wytwarza się produkt składający się z szeregu komórek (geokomórek) przypominających plaster miodu. Geokomórki kształtuje się z taśm polietylenowych zgrzewanych ultradźwiękowo. Dostępne na rynku geokraty komórkowe mają wysokości od 5 do 30 cm oraz składają się z sekcji charakteryzujących się różnym rozmiarem komórek.

Geokrata komórkowa – zasada działania

Geokraty dostarcza się na budowę w formie złożonej w sekcjach składających się z taśm tworzących komórki. Zasada działania polega na współpracy materiału wypełniającego z komórkami geokraty. Do wypełnienia komórek można stosować np. kruszywo, pospółkę, beton, kamienie, glebę z wykopów. Po rozłożeniu określonego materiału konieczne jest jego zagęszczenie w celu otrzymania założonych parametrów. Właściwie przeprowadzony montaż tworzy wzmocnienie działające jak półsztywna płyta, w której pionowe obciążenia zmieniają się na naprężenia boczne zmniejszając ugięcie pionowe.

Zastosowanie geokraty komórkowej

Geokraty w budownictwie stosuje się do:

 • wzmocnienia słabych podłoży gruntowych (dzięki redukcji naprężeń pionowych możliwe stosowanie na bardzo miękkich gruntach),
 • zbrojenia skarp, zboczy, a także wałów przeciwpowodziowych,
 • budowy nasypów,
 • zabezpieczenia brzegów rzek i zbiorników wodnych,
 • systemów drenażowych,
 • budowy tymczasowych dróg, budowy dróg gruntowych oraz leśnych,
 • budowy parkingów.

Zalety geokraty

 • łatwość montażu, a także demontażu wykonywanej konstrukcji,
 • elastyczność materiału,
 • przenoszenie obciążeń statycznych oraz obciążeń dynamicznych,
 • możliwość wielokrotnego stosowania,
 • materiał ekologiczny nieoddziałujący na środowisko (możliwość recyklingu),
 • odporność na działanie czynników atmosferycznych,
 • odporność na działanie czynników środowiskowych (odporność na działanie korozji).


Zobacz też:

Co to jest gabion i jakie ma zastosowanie?

Metody wykonywania nasypów

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy

geokrata
Udostępnij:
Co to jest geokrata i jakie ma zastosowanie?
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022