Ośrodek trójfazowy gruntu: fazy i obliczenia objętości
Grunt jako ośrodek trójfazowy

Grunt jako ośrodek trójfazowy

Grunt ze względu na swoją budowę określa się jako ośrodek trójfazowy, ponieważ składa się z trzech faz: fazy stałej (ziarna i cząstki), fazy ciekłej (woda) oraz fazy gazowej (powietrze, para wodna i gazy). W ośrodku gruntowym woda i powietrze stanowi wypełnienie ziaren i cząstek, pomiędzy którymi znajdują się pory, czyli wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami gruntu.

Grunt jako ośrodek trójfazowy – objętość gruntu

Zgodnie z trójfazową budową gruntu próbka gruntowa składa się z:

  • szkieletu gruntowego: Vs,
  • wody: Vw,
  • powietrza: Va.
Składniki gruntu [1,2].

Aby obliczyć całkowitą objętość gruntu należy zsumować objętość wszystkich składników tj. szkieletu gruntowego, wody i powietrza:

\[
V= V_s + V_p
\]

gdzie:
Vp – objętość porów:

\[
V _p = V_w + V_a
\]

Każda faza ośrodka gruntowego charakteryzuje się gęstością właściwą, czyli masą wyrażoną w kg/m3:

Gęstość właściwa gruntu (bez porów)

Gęstość właściwa gruntu to stosunek masy szkieletu gruntowego ms do jego objętości Vs:

\[
𝝆_s = \frac {m_s}{V_s}
\]

gdzie:
ms – masa szkieletu gruntowego,
Vs – objętość szkieletu gruntowego.

Gęstość właściwa wody

Gęstość właściwa wody to stosunek masy wody mw do jej objętości Vw:

\[
𝝆_w= \frac {m_w}{V_w} = 1000 \frac{kg}{m^3}
\]

Gęstość właściwa powietrza

Gęstość właściwa powietrza to stosunek masy powietrza ma do jego objętości Va:

\[
𝝆_a= \frac {m_a}{V_a} = 1,22 \frac{kg}{m^3}
\]

Ze względu na niską gęstość właściwą powietrza, masę powietrza można pominąć w obliczeniach.


Literatura:

[1] Szymański A. – Wykłady z mechaniki gruntów i budownictwa ziemnego,
[2] Wiłun Z. – Zarys geotechnik
.


Zobacz też:

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Rodzaje gruntów budowlanych

Zabezpieczenie wykopów

Grunt jako ośrodek trójfazowy
Udostępnij:
Grunt jako ośrodek trójfazowy
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022