Miesiąc maj 2020

28 artykułów
konstrukcje stalowe, słupy z blachami węzłowymi i żebrami, badanie spoin, badania prądami wirowymi

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne VT. Kto może przeprowadzić badania wizualne i jaki jest ich zakres? Co powinien zawierać protokół z przeprowadzenia badań wizualnych?
pielęgnacja betonu, pielęgnacja zimą, pielęgnacja latem, podlewanie betonu wodą, płyty betonowe w deskowaniu

Pielęgnacja betonu

Co to jest pielęgnacja betonu? Przed jakimi czynnikami powinno się chronić beton? Pielęgnacja betonu latem... Pielęgnacja betonu betonu zimą...
pracownik budowlany zagęszczający mieszankę betonową wibratorem, zagęszczanie betonu

Wibrowanie betonu

W jakim celu stosujemy wibrowanie betonu? Jakie są rodzaje wibratorów? Co powoduje zbyt długie wibrowanie betonu? Wibrowanie betonu stosujemy w celu...
pracownicy budowlani w białych kaskach i maskach przeciwpyłowych rozładowujący worki z cementem, beton

Rodzaje cementów

Cementy powszechnego użytku są to spoiwa pozyskiwane w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkami do 5% gipsu (regulatora czasu wiązania) lub dodatków żużla wielkopiecowego, pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego, pucolany, łupku i wapieni...
1 2 3
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022