Badania wizualne VT - czym są i jak badać sprawność złączy?
badania penetracyjne PT

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne VT złączy spawanych (metoda nieniszcząca) – są podstawową metodą badania spoin. Badanie polega na przeprowadzeniu dokładnych oględzin spoin okiem nieuzbrojonym (badanie bezpośrednie) bądź przy pomocy przyrządów optycznych (badanie pośrednie).

Kto może wykonać badania wizualne VT?

Badania wizualne złączy spawanych może wykonać wyłącznie personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”. Ponadto osoba wykonująca badania wizualne powinna kontrolować stan wzroku co 12 miesięcy.

Z jakich przyrządów korzystać przeprowadzając badania wizualne VT?

Podczas wykonywania badań wizualnych VT należy korzystać z następujących przyrządów:

 • Lupa,
 • Endoskop sztywny lub giętki,
 • Spoinomierz.

Ponadto podczas przeprowadzenia badań wizualnych należy zadbać o właściwe oświetlenie badanej powierzchni. Natężenie światła powinno wynosić minimum 350 Lx (500 Lx zalecana wartość). Równie ważna jest odległość pomiędzy okiem przeprowadzającego badanie a powierzchnią badanego elementu. Odległość powinna wynosić około 60 cm przy kącie widzenia nie mniejszym niż 30o.

Na co zwrócić uwagę podczas badania VT?

Przeprowadzając badanie wizualne VT należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

 • Nieprawidłowe wymiary,
 • Wady kształtu,
 • Nieprawidłowy montaż,
 • Wady, takie jak: podtopienia, pory, pęknięcia, przyklejenia, itp.,
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji, takie jak: korozja, itp.

Co powinien zawierać protokół z badań wizualnych VT?

 • Nazwę firmy wytwarzanego elementu,
 • Nazwę jednostki wykonującej badanie wizualne (w przypadku, gdy jest to osoba nienależąca do firmy wykonującej element),
 • Informacje o materiałach (np. klasa stali, materiały użyte do spawania),
 • Grubość materiałów,
 • Rodzaj spoiny,
 • Metodę spawania,
 • Przyrządy stosowane podczas przeprowadzania badań,
 • Kryteria odbioru,
 • Niezgodności spawalnicze wraz ze wskazaniem ich lokalizacji,
 • Wynik badań,
 • Datę przeprowadzenia badania,
 • Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie wizualne.

Zobacz inne wpisy:

Badania połączeń spawanych

Dziennik spawania

badania nieniszczącebadania spoindziennik spawaniaspawanie
Udostępnij:
Badania wizualne (VT)
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022