Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
Wzmocnienie podłoża geosyntetykami

Wzmocnienie podłoża geosyntetykami

Wykonywanie warstw podbudowy pomocniczej, warstwy mrozoochronnej, czy też warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek niezwiązanych bądź gruntów niewysadzinowych na gruntach o niskiej nośności może się wiązać z koniecznością wzmocnienia podłoża. Jedną z metod stosowanych w tym celu jest wzmocnienie podłoża geosytetykami. W jakich przypadkach można stosować powyższą metodę? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Wzmocnienie podłoża geosyntetykami – kiedy stosować?

Wykonanie wzmocnienia geosytetykami zaleca się w przypadku podłoża gruntowego sklasyfikowanego w grupie nośności G3 lub G4, których grubość warstw niezwiązanych na podłożu gruntowym jest większa niż 40 cm. Metoda sprawdzi się również w przypadku podłoża z gruntów spoistych o dużej wilgotności w stanie miękoplastyczym i plastycznym.

Wzmocnienie podłoża geosyntetykami pozwala na zmniejszenie grubości warstw z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie zakładając możliwość pojawienia się odkształceń w dolnych warstwach konstrukcji nawierzchni.

UWAGA: Metody wzmocnienia podłoża geosyntetykami nie można stosować w przypadku, gdy zachodzi ryzyko znacznego odkształcenia geosyntetyku oraz powstania kolein na powierzchni warstwy, na której układa się geosyntetyk.


Literatura:

[1] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA


Zobacz też:

Stabilizacja gruntu wapnem

Stabilizacja gruntu cementem

Metody wykonywania nasypów

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy


Obraz Christian Brinkmann z Pixabay
Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
Udostępnij:
<strong data-src=
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022