Praca na kontrakcie menadżerskim - wady i zalety
Praca na kontrakcie menadżerskim - wady i zalety

Praca na kontrakcie menadżerskim – wady i zalety

Jedną z dopuszczalnych form zatrudnienia jest kontrakt menedżerski, nazywany również umową kontraktową. Zazwyczaj podlegają mu pracownicy, związani wyłącznie z działaniami na rzecz jednej firmy. Wielu przedsiębiorców może ciekawić, jakie korzyści niesie za sobą zawiązanie umowy, której nie regulują jasno obowiązujące przepisy prawa. Na czym polega i jakie są zalety kontraktu menadżerskiego? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Umowa kontraktowa – na czym polega?

Czym jest kontrakt menadżerski? W najprostszym ujęciu jest to rodzaj nienazwanej umowy, która opiera się na zasadzie swobody. Oznacza to, że jedna ze stron powierza drugiej kierowanie firmą, za co otrzymuje określoną wartość wynagrodzenia. Umowę kontraktową traktuje się jako cywilnoprawną, dzięki czemu przy jej podpisaniu należy stosować się do przepisów o zleceniu i do ogólnych zasad w zakresie zobowiązań kodeksu cywilnego. Tego rodzaju umowę z reguły zawiera się w spółkach, w których konkretne funkcje mają być sprawowane przez wykwalifikowanych do tego menedżerów. 

Kontrakt menedżerski – zalety i wady zawarcia umowy

Jedna z podstawowych zalet, a zarazem głównym powodem, dla którego dochodzi do podpisania umowy kontraktowej, jest możliwość swobodnego kreowania warunków jej zawarcia. Można uwzględnić w niej dowolne ustalenia, choć na tym etapie warto pamiętać o niezawieraniu przepisów sprzecznych z prawem. Mimo że menedżer może cieszyć się swobodą samodzielnego działania, jak każdy pracownik powinien dbać o odpowiednie traktowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw i obowiązków. Z kolei wśród podstawowych wad tego typu umowy wyróżnia się m.in. brak ochrony i gwarancji, które są regulowane przez prawo pracy jak np. wynagrodzenie chorobowe. Innym minusem jest zakaz konkurencji i ponoszenie nieograniczonej odpowiedzialności za wyrządzone szkody, jak podkreśla adwokat Bartłomiej Markiewicz z kancelarii https://smadwokaci.pl/. Na niekorzyść kontraktu menadżerskiego przemawia również brak stabilnego zatrudnienia i dopuszczalną możliwość szybkiego rozwiązania umowy.

Czym jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menadżerski a umowa o pracę

Podstawową różnicą między dwoma rodzajami umów, jest narzucenie jej treści. W przypadku umowy kontraktowej dochodzi do dobrowolnych ustaleń, podczas gdy przepisy umowy o pracę ściśle reguluje kodeks cywilny. Różnić można doszukiwać się także w stosunku między podmiotami zawieranych dokumentów. Zakłada się, że w przypadku kontraktu menadżerskiego relacje między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, są mniej formalne, a sam menadżer nie jest bezpośrednio podległy zarządcy. Przekłada się to automatycznie na zakres jego obowiązków, jako że to pracownik samodzielnie odpowiada za strategięzarządzanie i kierowanie firmą. Jest więc postawiony w innej sytuacji niż osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, której narzuca się wykonanie konkretnych obowiązków.

Oskładkowanie i opodatkowanie kontraktu 

Wartość składek i podatków wyznaczają określone czynniki. Często umowa kontraktowa jest postrzegana jako rozbudowana forma umowy zlecenie. Dlatego też wymiar składek zależy od tego, czy zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego, uzyskuje wynagrodzenie z innych tytułów, czy nie. Jeśli pracownik prowadzi własną działalność gospodarczą, następuje zbieg ubezpieczeń, które zazwyczaj płacone są od najwcześniej powstałego. W sytuacji, gdy zatrudniony podpisał dokument zawierający cechy umowy o pracę, jest rozliczany na takich właśnie zasadach. Oznacza to, że odprowadza składki: chorobowewypadkoweemerytalne i wszystkie pozostałe. Warunkiem będzie również uiszczanie opłat na rzecz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Udostępnij:
Praca na kontrakcie menadżerskim – wady i zalety
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022