Wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawiem samojezdnym

Wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawiem samojezdnym

Wyznaczenie strefy zagrożenia odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem prac żurawiem samojezdnym. Jest to ważna czynność, ponieważ bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających na realizacji. Jak wyglądają takie działania? Na co warto zwrócić uwagę?

Obszar strefy zagrożenia

Jeszcze przed wyznaczeniem obszaru zagrożenia, trzeba ustalić kilka faktów. Pomogą one w sprecyzowaniu tego, jaką strefę należy wykluczyć z użytkowania osób trzecich. W tym celu warto zadać sobie pytania:

  1. Gdzie stanie żuraw samojezdny?
  2. Jak będzie wyglądać trasa transportowanego ładunku (punkt początkowy, końcowy oraz pośrednie)?
  3. Ile wyniesie długość wysuniętego wysięgnika żurawia samojezdnego?
  4. Czy zostanie wykorzystywany pełny kąt obrotu wieży, czy może w mniejszym zakresie?
  5. Jaką przestrzeń zajmie przenoszony ładunek (kontrola jego gabarytów)?

Na podstawie tych informacji można wyrysować wstępny zakres obszaru, który będzie potrzebny na wykonanie całej akcji.

wyznaczenie strefy zagrożenie dla żurawia samojezdnego podczas zleceń

Kto odpowiada za wyznaczenie strefy zagrożenia i jak ona wygląda?

Czynność ta spoczywa na osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na budowie. W świetle prawa są to: inwestor, szef firmy wykonawczej oraz kierownik budowy. To oni wyznaczają pracownika, który wytyczy strefę zagrożenia podczas robót związanych z przenoszeniem ładunków przez żurawia samojezdnego. 

Jak powinna ona wyglądać? Przeważnie do oznaczenia tego miejsca wykorzystuje się taśmy ostrzegawcze, pachołki, słupki odgradzające lub metalowe bramki. Ograniczają one dostęp do powierzchni zagrożonej dla osób postronnych. Ważne jest, aby na budowie pojawiły się również znaki informujące o powstałej strefie zagrożenia.

Praktyczne wskazówki

Obszar zostaje zamknięty, ale czasem przebywają w nim pracownicy. Na co powinni oni zwrócić szczególną uwagę w przypadku robót z najczęściej wykorzystywanymi żurawiami samojezdnymi 50 t?

  1. Obrót wieży

W jej tylnej części zlokalizowane są przeciwwagi, które wystają poza obszar wieży. Operator, sterujący wysięgnikiem z kabiny, ma ograniczone pole widoczności tego, co znajduje się za nim. Dlatego przebywając w tym miejscu, trzeba zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uderzenia od wystających elementów. 

  1. Obecność pod podwieszonym ładunkiem

Pracownicy muszą zwracać uwagę, aby unikać znajdowania się bezpośrednio pod przenoszonym ładunkiem przez żurawia samojezdnego. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa. W przypadku zerwania materiału z zawiesi, pozwala to zmniejszyć katastrofalne skutki. 

operator żurawia samojezdnego firmy EHC Karol Zagajewski

Pamiętaj, że w miejscu prac żurawia samojezdnego mogą przebywać tylko pracownicy konieczni do wykonania zadania. Najczęściej należą do nich: operator, sygnalista, hakowy i robotnicy budowlani.

Wyznaczenie strefy zagrożenia podczas prac z żurawiem samojezdnym, to jedna z pierwszych czynności, którą należy wykonać po przyjeździe sprzętu. Już wiesz, jak wygląda cała procedura związana z tym zadaniem i kto za nią odpowiada. Pamiętaj! Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

Żuraw samojezdny
Udostępnij:
Wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawiem samojezdnym
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022