Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych
Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych

Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych

Podczas wykonywania zbrojonych konstrukcji murowych, równie istotne jak w przypadku konstrukcji żelbetowych jest dokładne rozmieszczenie zbrojenia – w tym przypadku rozmieszczenie zbrojenia w zaprawie. Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych pełni funkcje ochronną zabezpieczając zbrojenie przed oddziaływaniem środowiska. Ogólne wymagania dotyczące otulenia prętów zbrojenia konstrukcji murowych zawarto w normie PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych zgodnie z którą:

Aby zapewnić właściwą przyczepność zbrojenia ułożonego w spoinach wspornych, zaleca się aby:

  • minimalna grubość otulenia prętów zbrojeniowych zaprawą, mierząc od lica muru wynosiła nie mniej niż 15 mm (rys.1),
  • grubość otulenia zbrojenia zarówno nad jak i pod prętem w spoinach wspornych dla zapraw zwykłych oraz lekkich należy tak ustalić, aby grubość spoiny była większa o nie mniej niż 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego.
Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych
Rys.1 Otulina stali zbrojeniowej w spoinach wspornych [1].

UWAGA: Jeśli zastosowano w jednej bądź w obydwu płaszczyznach wspornych płaszczyznach rowków

W sytuacji wypełnienia szczelin pomiędzy warstwami muru bądź szczególnego przewiązania muru norma zaleca, aby grubość otuliny zbrojenia wynosiła co najmniej 20 mm w przypadku zapraw lub otuliny betonowej, bądź średnicę pręta. (norma zaleca wartość maksymalna z wymienionych wartość.

w przypadku zastosowania alternatywnych środków zabezpieczenia, zalecane jest zapewnienie otulenia obciętych końców prętów zbrojeniowych.


Bibliografia:

[1] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 – Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych — Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Udostępnij:
Otulenie zbrojenia zbrojonych konstrukcji murowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022