Spawanie gazowe - 311
Spawanie gazowe

Spawanie gazowe – 311

Spawanie gazowe to proces polegający na łączeniu krawędzi metali poprzez ich stapianie za pomocą płomienia powstałego ze spalania się gazu. Spawanie gazowe można wykonać na dwa sposoby: stosując dodatkowe spoiwa bądź bez ich użycia tworząc np. spoiny brzeżne.

Sposób przygotowania materiału do spawania gazowego

Metodą spawania gazowego najczęściej wykonuje się następujące rodzaje spoin: czołowe, pachwinowe i otworowe. Przed przystąpieniem do spawania istotne jest odpowiednie przygotowanie materiałów. Mowa tu o odpowiednim przygotowaniu krawędzi. Sposób ich przygotowania zależy od rodzaju i grubości materiału. Sposób przygotowania materiału można podzielić w zależności od grubości łączonych elementów w następujący sposób:

  • w przypadku cienkich blach o grubości do 2 mmm krawędzie łączonych elementów należy zgiąć. Długość zagięcia powinna być nie mniejsza niż trzykrotność grubości blachy. W takiej sytuacji nie ma konieczności stosowania dodatkowych materiałów wypełniających.
  • w przypadku blach o grubości od 2 do 4 mm łączone elementy odsuwa się od siebie w odległości odpowiadającej połowie grubości materiału.
  • blachy o grubości w przedziale od 4 do 12 mm należy ukosować. Przy takiej grubości elementów wystarczy ukosowanie w kształcie litery „V”.
  • w materiałach o grubości większej niż 12 mm, krawędzie należy ukosować z obydwu stron, w kształcie litery „X”

Jakich materiałów używać?

Podczas spawania tą metodą najczęściej stosowanym gazem palnym jest acetylen. Zaletą stosowania płomienia acetylenowo – tlenowego jest:

  • łatwa i szybka regulacja płomienia na podstawie jego obrazu,
  • wysoka temperatura wynosząca ~3100°C,
  • własność redukująca środkowej strefy płomienia,
  • największa moc właściwa pośród wszystkich gazów palnych.

Jak przebiega proces spawania gazowego?

Można wyróżnić dwa sposoby spawania: prawostronne i lewostronne. Spawanie prawostronne (w prawo) polega na prowadzeniu palnika od lewej strony do prawej, przy czym płomień jest skierowany bezpośrednio na powstającą spoinę, a drut jest postępujący w płomieniu. W przypadku spawania lewostronnego (w lewo) spawanie w lewo to prowadzenie palnika od prawej strony do lewej, z płomieniem skierowanym na rowek, a drut spawalniczy podaje się przed palnikiem. Wybranie odpowiedniej metody zależy w dużej mierze od grubości łączonych elementów. W przypadku łączenia cienkich elementów blach o grubości do 4 mm świetnie się sprawdzi metoda w lewo. Do spawanie grubszych elementów stosuje się metodę w prawo. Spawanie w prawo jest szybsze o około 20% i bardziej efektywne ze względu na większą koncentrację ciepła, co powoduje mniejsze zużycie gazów i spoiwa. W rezultacie spoina ma lepsze właściwości mechaniczne dzięki wyżarzaniu przez skierowany na nią płomień.


Zobacz też:

Spawanie elektrodą otuloną – 111(MMA)

Wpływ naprężeń spawalniczych na eksploatację konstrukcji

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

Odkształcenia spawalnicze


Obraz Siegbert Pinger z Pixabay
Udostępnij:
Spawanie gazowe – 311
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022