Rodzaje i konstrukcja ścian murowanych
Rodzaje ścian, rysunek techniczny ściany

Rodzaje ścian murowych

Ściany murowe są najczęściej wybieraną technologią do budowy domów. Ze względu na sposób wykonania można wyróżnić następujące rodzaje ścian: ściany jednowarstwowe, wielowarstwowedwuwarstwowe lub trójwarstwowe. Jeśli chodzi o pełnione funkcje w budynku, można wyróżnić ściany: konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Pierwsze z nich – ściany konstrukcyjne odpowiedzialne są za przenoszenie obciążeń, takich jak: ciężar własny, obciążenie stropów, wyższych kondygnacji, dachu, a także obciążenia eksploatacyjne oddziałujące na dach, tj. śnieg, wiatr. Ściany niekonstrukcyjne to wszystkie te, których nie uwzględnia się w obliczeniach statycznych, oznacza to, że usunięcie takiej nie będzie mieć wpływu na nośność całej konstrukcji.

Ściany jednowarstwowe

Jednowarstwowe ściany wykonuje się z jednego rodzaju materiału w całym swoim przekroju bez dodatkowych szczelin, pustek, izolacji termicznych, itp. Ściany te można wykończyć tynkiem lub pozostawić nieotynkowane (licowe). Ze względu na brak izolacji termicznej materiał, z którego wykonana jest ściana, powinien charakteryzować się możliwie jak najlepszą izolacyjnością cieplną.

Ściany wielowarstwowe (dwuwarstwowe i trójwarstwowe)

Ściany wielowarstwowe składają się z kilku warstw, takich jak: warstwa konstrukcyjna (murowa) oraz warstwa niekonstrukcyjna, np. okładzina powierzchniowa, izolacja termiczna czy szczelina powietrzna. Przekrój poprzeczny takiej ściany składa się z kilku warstw. Można wyróżnić następujące rodzaje ścian wielowarstwowych:

  • dwuwarstwowe,
  • oblicowane,
  • trzywarstwowe (szczelinowe z przewiązaniem ceglanym/okładziną elewacyjną).

Ściany dwuwarstwowe

Jest to rodzaj ściany składający się z warstwy nośnej murowanej oraz warstwy ocieplenia. Ściany dwuwarstwowe są najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Charakteryzują się łatwością wykonania. W związku z tym podczas ich wykonania rzadko popełnia się błędy wykonawcze – pozwala to na eliminację mostków termicznych. Warstwę nośną można wykonać z: elementów murowych ceramicznych, betonu komórkowego, silikatów, keramzytobetonowych. Warstwę termoizolacji wykonuje się ze styropianu lub wełny mineralnej. Grubość materiału termoizolacyjnego należy dobrać obliczając współczynnik przenikania ciepła dla całej przegrody.

Ściany oblicowane

Ściany oblicowane wykonuje się z kilku warstw – najczęściej dwóch różnych materiałów murowych. Warstwy murowe połączone są ze sobą stosując tzw. połączenia przewiązane. Oznacza to, że tak wykonana ściana stanowi jednolity mur nośny przenoszący obciążenia. Aby jednak powyższy warunek był zachowany, ściany oblicowane muszą być wykonywane równocześnie, spełniając dodatkowo poniższe warunki:

  • licówka (warstwa zewnętrzna) powinna być nie mniejsza niż 7 cm, zaleca się wykonanie warstwy licowej o grubości 12 cm,
  • warstwa zewnętrzna powinna być zakotwiona w ścianie wewnętrznej na głębokość wynoszącą minimum 12 cm,
  • przewiązki należy wykonywać nie rzadziej niż 70 cm dla więcej niż 2 warstw główkowych oraz co 35 cm, jeżeli przewiązki są pojedyncze.

Ściany trójwarstwowe (szczelinowe)

Ściany trójwarstwowe składają się z dwóch warstw murowych, pomiędzy którymi znajduje się szczelina (najczęściej wypełniona materiałami termoizolacyjnymi). W przypadku tego rozwiązania każda warstwa pełni oddzielną funkcję. Wewnętrzną warstwę stanowi warstwa nośna wykonana z elementów murowych odpowiedzialna za przenoszenie wszystkich obciążeń. Warstwę środkową (termoizolacyjną) może stanowić szczelina powietrzna, jak i materiały termoizolacyjne, takie jak styropian lub wełna mineralna. Warstwa zewnętrzna (osłonowa) o grubości od 8 do 12 cm, najczęściej wykonywana jest z cegły klinkierowej, ceramicznej, silikatowej czy kamienia naturalnego.

rodzaje ścian
Ściana: a) jednowarstwowa, b) dwuwarstwowa, c) trójwarstwowa, d) szczelinowa. 1 – ściana nośna, 2 – izolacja termiczna, 3 – warstwa osłonowa, 4 – szczelina powietrzna.

Zobacz też

Wymagania konstrukcyjne ścian i murów

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Rodzaje wiązania cegieł w murze

rodzaje ścianściana dwuwarstwowaściana jednowarstwowaściana trójwarstwowa
Udostępnij:
Rodzaje ścian murowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022