Betonowanie poprawne: skład, układanie i zagęszczanie
betonowanie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu, betonowanie płyty fundamentowej

Układanie mieszanki betonowej – betonowanie

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić poprawność wykonania zbrojenia, deskowania, a także rusztowań i podestów roboczych. Skład dostarczonej mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą, w tym celu konieczna jest weryfikacja dokumentu wz betonu.

Największym problemem podczas betonowania jest rozsegregowanie składników mieszanki. Aby temu zapobiec, mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej powinna być układana z wysokości nie większej niż 3 m. Im rzadsza mieszanka betonowa, tym łatwiej o rozsegregowanie jej składników. Dlatego mieszanki o konsystencji ciekłej lub półciekłej należy układać stosując specjalne rynny lub rury, zapewniając swobodne opadanie mieszanki betonowej. Słupy o przekroju powyżej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,80 m2 bez strzemion krzyżujących się, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5 m. Dla mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość nie powinna być większa niż 3,5 m.

Czas układania mieszanki betonowej w temperaturze do 20˚C od chwili przygotowania powinien wynosić 1,5 godziny. W przypadku wyższych temperatur czas wbudowania mieszanki powinien wynosić do 1 godziny. Jeśli mieszanka betonowa posiada dodatki przyspieszające wiązanie cementu, to czas wbudowania mieszanki betonowej wynosi 0,5 h.

Ze względu na wielkość elementu, betonowanie można wykonać całym przekrojem lub warstwami. Betonowanie elementów można wykonać w następujący sposób:

  1. Warstwami ciągłymi na całej powierzchni betonowanego elementu. Betonowanie kolejnych warstw należy wykonać przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy.
  2. Poziomymi warstwami ze stopniami – metoda stosowana przy betonowaniu dużych powierzchni, gdzie betonowanie warstwami nie jest możliwe ze względu na czas betonowania. Betonowanie należy etapować wykonując stopnie z wyprzedzeniem wynoszącym od 2 do 3 m w stosunku do warstw położonych wyżej.
  3. Z warstwami pochyłymi – metoda pozwala na betonowanie elementu całym przekrojem. W tym celu wykonuje się warstwy o nachyleniu 1:3. Swoje zastosowanie znajduje zwykle podczas betonowania wysokich elementów, takich jak belki, itp.

Ułożoną mieszankę betonową należy zagęścić stosując odpowiednie rodzaje wibratorów. Zobacz więcej na temat wibrowania mieszanki betonowej.

Zobacz też

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Rodzaje cementów

betonbetonowanie
Udostępnij:
Układanie mieszanki betonowej – betonowanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022