Rusztowania i Podesty Robocze: Montaż, Użytkowanie i BHP
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rusztowanie systemowe, schody rusztowania systemowego

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Wykonanie i użytkowanie rusztowania i podestów roboczych

 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
 2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową, z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
 3. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w ust. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym.
 4. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

Kto jest uprawniony do montażu i demontażu rusztowań?

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Kto powinien dokonać odbioru rusztowań?

 1. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
 2. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
 3. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:
  1. użytkownika rusztowania,
  2. przeznaczenie rusztowania,
  3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
  4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
  5. datę przekazania rusztowania do użytkowania,
  6. oporność uziomu,
  7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Co powinna zawierać tablica informacyjna zamieszczona na rusztowaniu?

 1. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
  1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
  2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
 2. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Zobacz inne wpisy:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Obowiązki kierownika budowy

odbiór rusztowaniatablica informacyjna rusztowańwykonanie i użytkowanie rusztowania
Udostępnij:
Rusztowania i ruchome podesty robocze
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022