Rezystancja podłogi i ścian
Rezystancja podłogi i ścian

Rezystancja podłogi i ścian

Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian polega na weryfikacji stanu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, w których zastosowano odpowiednio wyizolowane stanowiska pracy, tak aby zapewnić ochronę przed dotykiem z uszkodzonymi urządzeniami. Celem tego pomiaru jest utrzymanie potencjału osoby stykającej się z uszkodzonym urządzeniem na tym samym poziomie, co zabezpiecza przed porażeniem prądem rażeniowym. Bezpieczny poziom prądu, który pozwala na uwolnienie się od skurczu wywołanego porażeniem, uważa się za wartość 10mA.

Rezystancja podłogi i scian – Jak sprawdzić rezystencję ścian i podłóg?

Aby zweryfikować rezystancję izolacji podłogi i ścian, należy przeprowadzić minimum 3 pomiary w danym pomieszczeniu – pierwszy z nich powinien być wykonany w odległości około 1 metra od jakichkolwiek obcych elementów przewodzących, natomiast pozostałe dwa pomiary wykonuje się w większych odległościach.

Pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian powinny być przeprowadzane prądem stałym. W tym celu należy używać omomierza indukcyjnego lub próbnika izolacji zasilanego bateryjnie, który wytwarza w stanie bez obciążenia napięcie o wartości około 500 V (lub 1000 V, jeśli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V).

Rys.1. Układ połączeń podczas pomiaru rezystencji izolacji prądem stałym.

Gdzie:

  1. – obciążenie 750 N dociskające elektrodę,
  2. – płytka izolacyjna dociskowa,
  3. – metalowa elektroda pomiarowa o wymiarach 250 x 250 mm (elektroda probiercza 1),
  4. – element ułatwiający połączenie.

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem stosuje się posadzki antyelektrostatyczne. Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy regularnie sprawdzać rezystancję skrośną i powierzchniową tych posadzek. W tym celu używa się specjalistycznych narzędzi, których metodologia jest odmienna od standardowych pomiarów. Pomieszczenie należy podzielić na równe kwadraty, a w środku każdego z nich przeprowadzić pomiar przy użyciu dwóch sond, z jednej podłączonej do szyny wyrównawczej, a drugiej do miernika, oddalone od siebie o 1m. Aby uznać posadzkę za elektrostatycznie przewodzącą, należy porównać najmniej korzystny wynik pomiaru z wymaganiami normy, gdzie R<1MΩ.


Literatura:

[1] F. Łasek, Wykonywanie pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych
w instalacjach elektrycznych o napieciu znamionowym do 1 kV


Zobacz też:

Stopień ochrony IP

Połączenia ochronne i wyrównawcze

Pomiar rezystencji izolacji


Obraz Tumisu z Pixabay
Udostępnij:
Rezystancja podłogi i ścian
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
1
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022