Hydrogram
hydrogram

Hydrogram

Hydrogram to wykres, który pokazuje jak zmienia się przepływ wody (m3/s), poziom wody lub inne parametry, takie jak np. stężenie roztworu, w określonym czasie. Jest to pojęcie często używane w kontekście badania przepływu wody.

Innym rodzajem może być hydrogram jednostkowy (UH), który przedstawia odpływ powierzchniowy powstały w wyniku opadu efektywnego w jednostkowym czasie trwania. Jest to tak zwany hydrogram zlewni.

Hydrogram to wykres, który przedstawia przepływ wody w cieku w czasie. Może on pokazywać zmiany natężenia przepływu w ciągu roku hydrologicznego lub przejście fali wezbraniowej przez pewien okres. Hydrogram pozwala na zrozumienie szybkości i sposobu zasilania cieku przez wody opadowe. Dzięki temu możemy określić m.in.

  • wielkość odpływu podziemnego,
  • wielkość odpływu średniego,
  • wielkość odpływu minimalnego,
  • wysokość i szybkość przepływu,
  • czas trwania i siłę fali wezbraniowej, a także potencjalne ryzyko powodziowe.

Limnigraf jest jednym z urządzeń służących do rejestracji poziomu wody w cieku. Dzięki niemu możliwe jest kreślenie hydrogramu, który przedstawia zmiany poziomu wody w czasie.


Literatura:

[1] Hydrogram, www.imgw.pl. imgw.pl,
[2] Przyrządy pomiarowe – LIMNIGRAF, www.imgw.pl. imgw.pl
.


Zobacz też:

Rury do instalacji sanitarnych i grzewczych

Obraz Pexels z Pixabay
Udostępnij:
<strong data-src=
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022