Połączenia ochronne i wyrównawcze
Połączenia ochronne i wyrównawcze

Połączenia ochronne i wyrównawcze

W układach energoelektronicznych bardzo ważną funkcję w ochronie przeciwporażeniowej pełnią połączenia ochronne i wyrównawcze. Ich głównym zadaniem jest wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi częściami systemu w przypadku zwarcia doziemnego.

Połączenia ochronne i wyrównawcze – wymagania

Aby połączenia wyrównawcze działało jako niezależny środek ochrony, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Połączenie musi zapewnić wyrównanie potencjałów pomiędzy dostępnymi przewodzącymi częściami urządzenia stanowiącymi bezpośrednie źródło zagrożenia (przemiennika lub silnika) wraz z innymi dostępnymi przewodzącymi elementami zewnętrznymi. Warunek ten należy spełnić dla prądów ziemnozwarciowych, które powodują wyłączenie zasilania w wymaganym czasie przez zabezpieczenie nadprądowe znajdujące się najbliżej źródła zasilania. Pomiędzy częściami przewodzącymi objętymi połączeniami wyrównawczymi a jednocześnie dostępnymi częściami przewodzącymi lub płaszczyznami uziemienia nie objętymi nimi nie mogą występować napięcia dotykowe wyższe niż długotrwale dopuszczalne napięcie dotykowe,
  2. Przekrój wybranych przewodów do wykonania połączeń powinien być możliwie jak największy spełniając wymagania zawarte w normie PN-HD 60364-5-54 -„Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Układy uziemiające i przewody ochronne”,
  3. Przekrój przewodów ochronnych należy dobierać pod kątem ochrony urządzeń i instalacji przed porażeniem elektrycznym bądź pożarem, natomiast trasa prowadzenia przewodów powinna eliminować zakłócenia elektromagnetyczne, czyli zapewniać kompatybilność elektromagnetyczną.

Podczas instalowania układów energoelektronicznych należy zadbać o niezawodność połączeń ochronnych i wyrównawczych. Zaleca się wykonanie ich połączenia za pomocą dwóch śrub zapewniających dobry i pewny kontakt. Nie należy podłączać kilku przewodów wyrównawczych lub przewodów ochronnych do jednego zacisku ochronnego, ponieważ nie gwarantuje to dobrego i niezawodnego połączenia stykowego.


Zobacz też:

Stopień ochrony IP

Połączenia ochronne i wyrównawcze
Udostępnij:
Połączenia ochronne i wyrównawcze
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022