Stopień ochrony IP
Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP to parametr charakteryzujący obudowy urządzeń elektrycznych składający się z kodu w postaci cyfr oraz opcjonalnie dwóch liter. Z kodu można odczytać stopień ochrony obudowy przed przedostawaniem się ciał stałych oraz cieczy. W zależności od stopnia ochrony obudowy opisuje się różnymi symbolami. Co oznaczają cyfry znajdujące się w kodzie IP? W dalszej części artykułu omówimy wszystkie oznaczenia.

Stopień ochrony IP – Oznaczenia

Jak już wcześniej wspomniano, stopień ochrony IP składa się z kodu w postaci dwóch cyfr oraz opcjonalnie dwóch liter dodatkowej i uzupełniającej. Oznaczenia poszczególnych znaków scharakteryzowano w normie PN-EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)” zgodnie z którą:

Stopień ochrony IP

Pierwsza cyfra charakterystyczna

Pierwsza cyfra charakterystyczna oznacza stopień ochrony użytkowania przed dostępem do części niezabezpieczonych oraz ochronę przed przedostaniem się ciał stałych.

Tabela 1. Stopnie ochrony przed dostępem do części niezabezpieczonych według normy [1]:

Pierwsza cyfra charakterystycznaStopień ochronyOkreślenie
0Bez ochrony
1Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoniPróbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, z zachowaniem odpowiedniego odstępu pomiędzy próbnikiem a częścią niezabezpieczoną
2Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcemPrzegubowy palec probierczy o średnicy 12 mm oraz długości 80 mm z zachowaniem odpowiedniego odstępu pomiędzy palcem probierczym a częścią niezabezpieczoną
3Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziemPróbnik dostępu o średnicy równej 2,5 mm nie może wnikać
4Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutemPróbnik dostępu o średnicy równej 1,0 mm nie może wnikać
5Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutemPróbnik dostępu o średnicy równej 1,0 mm nie może wnikać
6Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutemPróbnik dostępu o średnicy równej 1,0 mm nie może wnikać

Tabela 2. Stopnie ochrony przed obcymi ciałami stałymi według normy [1]:

Pierwsza cyfra charakterystycznaStopień ochronyOkreślenie
0bez ochrony
1Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm oraz większejPróbnik, kula o średnicy 50 mm nie może wchodzić całkowicie (Próbnik nie może przejść przez otwór w obudowie)
2Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm oraz większejPróbnik, kula o średnicy 12,5 mm nie może wchodzić całkowicie (Próbnik nie może przejść przez otwór w obudowie)
3Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 2,5 mm oraz większejPróbnik o średnicy 2,5 mm nie może wchodzić całkowicie (Próbnik nie może przejść przez otwór w obudowie)
4Ochrona przed stałymi ciałami obcymi o średnicy 1,0 mm oraz większejPróbnik o średnicy 1,0 mm nie może wchodzić całkowicie (Próbnik nie może przejść przez otwór w obudowie)
5Ochrona przed pyłemPrzedostawanie się pyłu nie jest całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach, aby
zakłócić prawidłowe działanie aparatu lub zmniejszać bezpieczeństwo
6Ochrona pyłoszczelnaPył nie może wnikać

Druga cyfra charakterystyczna

Druga cyfra charakterystyczna oznacza stopień ochrony obudowy przed wodą.

Tabela 3. Stopnie ochrony przed wnikaniem wody według normy [1]:

Druga cyfra charakterystycznaKrótki opisOkreślenie
0Bez ochrony
1Ochrona przed padającymi kroplami wodyPadające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków
2Ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy nie większym niż 15°Padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt nie większy niż 15° od pionu w każdą stronę, nie powodują szkodliwych skutków
3Ochrona przed natryskiwaniem wodąWoda natryskiwana pod dowolnym kątem nie większym niż 60° od pionu z każdej strony, nie powoduje szkodliwych skutków
4Ochrona przed bryzgami wodyWoda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie powoduje szkodliwych skutków
5Ochrona przed strugą wodyWoda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie powoduje szkodliwych skutków
6Ochrona przed silną strugą wodyWoda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie powoduje szkodliwych skutków
7Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzieObudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie wody, która powodowałaby szkodliwe skutki
8Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzieObudowa ciągle zanurzona w wodzie w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwić wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki

Dodatkowa litera

Dodatkowa litera oznacza stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych w przypadku, gdy wymagana jest większa ochrona, niż ta wynikająca z pierwszej cyfry charakterystycznej. Stosowanie dodatkowej litery może mieć miejsce również w sytuacji, gdy wymagana jest ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych przy jednoczesnym zastąpieniu pierwszej cyfry charakterystycznej poprzez literę „X”.

Tabela 4. Stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych według normy [1]:

Dodatkowa literaKrótki opisOkreślenie
AOchrona przed dostępem wierzchem dłoniPróbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
BOchrona przed dostępem palcemPrzegubowy palec probierczy o średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
COchrona przed dostępem narzędziemPróbnik dostępu o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
DOchrona przed dostępem drutemPróbnik dostępu o średnicy 1,0 mm i długości 1 00 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych

Litera uzupełniająca

Litera uzupełniającaZnaczenie
HAparat wysokiego napięcia
MBadania szkodliwych efektów wnikania wody w przypadku, gdy ruchome części maszyny (takie jak. Wirnik maszyny wirującej) są w ruchu.
SBadania szkodliwych efektów wnikania wody w sytuacji, gdy ruchome części urządzenia (takie jak: wirnik maszyny wirującej) są nieruchome.
WNadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów czy też innych środków ochrony.

UWAGA:

  • W przypadku braku wymagań co do ochrony, cyfry charakterystyczne zastępuje się literą X bądź XX jeśli ochrona nie jest wymagana w obu przypadkach,
  • litery dodatkowe bądź litery uzupełniające w przypadku braku dodatkowych wymagań należy pominąć bez dodatkowego zastąpienia,
  • jeśli użyto więcej niż jedną literę uzupełniającą należy zachować kolejność alfabetyczną,
  • w przypadku, gdy obudowa zapewnia różne stopnie ochrony różnych układów montażowych, to właściwy stopień ochrony powinien być określony przez producenta w zależności od rodzaju tych układów.
Stopień ochrony IP
Udostępnij:
Stopień ochrony IP
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
2
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022