Pomiar rezystencji izolacji
Pomiar rezystencji izolacji

Pomiar rezystencji izolacji

Stan techniczny izolacji ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, jak również niezawodność instalacji. Jak wykonać pomiar rezystencji izolacji oraz jakie czynniki wpływają na jej wartość? Powyższe kwestie omówimy w dalszej części artykułu.

Czynniki wpływające na pomiar rezystencji izolacji

  1. Wilgotność,
  2. Temperatura – w przypadku prowadzenia pomiarów w temperaturze innej niż 20 oC należy otrzymane wyniki przeliczyć do tzw. temperatury odniesienia równej 20 oC. W tym celu należy zastosować odpowiednią wartość współczynnika korekcji temperaturowej Kp zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Wartość współczynnika korekcji temperaturowej Kp

Temperatura oC4810121620242628
Izolacja uzwojenia silnika0,630,670,70,770,871,01,131,211,30
izolacja papierowa kabla0,210,300,370,420,611,01,572,072,51,
izolacja gumowa kabla0,470,570,620,680,831,01,181,261,38
izolacja polwinitowa kabla0,110,190,250,330,6251,01,852,383,125

UWAGA: Współczynnika Kp nie stosuje się w przypadku kabli z izolacją polietylenową ze względu na jej zwiększoną rezystencję.

  1. Napięcie w chwili prowadzenia pomiarów – jest to istotne ponieważ prąd upływu badanej izolacji nie jest proporcjonalny w stosunku do napięcia. Wraz ze wzrostem napięcia rezystencja w początkowej fazie maleje znacznie szybciej następnie wolniej po czym ustala się. W wyniku przekroczenia pewnej granicy dochodzi do przebicia izolacji co powoduje spadek rezystencji do małych wartości lub zera. Zgodnie z wymaganiami pomiar rezystencji należy określać napięciem wyższym niż napięcie nominalne.
  2. Czas pomiaru – wartość rezystencji izolacji nie jest stała w przypadku utrzymywania napięcia przez pewien czas. Wartość ta stopniowo wzrasta w wyniku zachodzących zmian fizycznych lub chemicznych w badanym materiale izolacyjnym poprzez pole elektryczne przepływającego prądu. Dzieje się tak ponieważ izolowane części metalowe stanowią kondensator, w którym na początku płynie prąd pojemnościowy większy od prądu upływowego.
  3. Czystość powierzchni materiału izolacyjnego – rezystencję izolacji można podzielić w zależności od rodzaju materiału izolacyjnego (rezystencja skośna) oraz w zależności od czystości powierzchni izolacji (rezystencja powierzchniowa).

Wykonanie pomiarów rezystencji izolacji

Zaleca się aby pomiar rezystencji izolacji był prowadzony w następujących warunkach:

  • temperatura od 10 do 25oC,
  • wilgotność od 40 do 70%,
  • powierzchnia powinna być czysta.

UWAGA: Badanie rezystencji izolacji w przypadku urządzeń nagrzewających się należy prowadzić w stanie nagrzanym.

Rysunek 1. Zależność rezystencji izolacji od temperatury, napięcia i czasu pomiaru.

Pomiar rezystencji należy wykonywać prądem stałym w celu wykluczenia wpływu pojemności na wynik pomiarów. Odczyt wyników następuje dopiero po ustaleniu wskazania czyli średnio po około 0,5 do 1 minuty. Odczytuje się natężenie prądu przepływającego przez izolację w wyniku przyłożonego napięcia wyrażonej na urządzeniu pomiarowym w MΩ (megaomy).

Urządzenia pomiarowe stanowią mierniki – induktory o napięciu 250, 500, 1000 oraz 2500 V. Sposób wykonania pomiaru wraz z określeniem wartości pobierczych oraz minimalnej rezystencji izolacji w przypadku prowadzenia badań odbiorczych i okresowych reguluje norma PN-IEC 60364-6-61, zgodnie z którą:

Tabela 2. Wymagane napięcia pobiercze i minimalne wartości rezystencji izoloacji.

Napięcie znamionowe
badanego obwodu
 [V]
Napięcie probiercze prądu stałego
 [V]
Minimalna wartość
rezystancji izolacji
[MW]
do 50 SELV i PELV2500,25
50 <  U  £ 5005000,5
> 50010001,0

Zobacz też:

Stopień ochrony IP

Połączenia ochronne i wyrównawcze

Pomiar rezystencji izolacjirezystencja izolacji
Udostępnij:
Pomiar rezystencji izolacji
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022