BHP podczas robót ciesielskich - czego przestrzegać?
BHP podczas robót ciesielskich

BHP podczas robót ciesielskich

Zasady dotyczące (BHP) bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ciesielskich przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zgodnie z którym:

§ 192. Zasobniki na narzędzia

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu.

§ 193. Podawanie w pionie długich przedmiotów

Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

§ 194. Roboty ciesielskie wykonywane z drabin

Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

§ 195. Montaż i demontaż deskowań

  1. W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających.
  2. O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują osoby, o których mowa w § 5,

§ 5. Sprawowanie nadzoru podczas wykonywania robót ciesielskich

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
  1. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

Źródło:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zobacz też:

BHP podczas robót dekarskich i izolacyjnych

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

BHPBHP podczas robót ciesielskich
Udostępnij:
BHP podczas robót ciesielskich
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022