Posadzka betonowa - jak przebiega wykonanie posadzki betonowej?
Posadzka betonowa

Posadzka betonowa – sposób wykonania

Posadzka betonowa, określana też jako jastrych czy wylewka cementowa, należy do jednych z najtańszych, a zarazem najpopularniejszych rozwiązań. Mieszanka składa się z kilku składników. W związku z tym można ją wykonać samodzielnie na budowie bądź kupić jako gotową zaprawę. Ze względu na swoje właściwości, posadzki betonowe można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Jak przebiega prawidłowe wykonanie posadzki betonowej? Odpowiedź poniżej!

Wykonanie posadzki betonowej zacznij od przygotowania podłoża

Przed wykonaniem posadzki betonowej należy zadbać o prawidłowo przygotowane podłoże. Przygotowanie podłoża wiąże się z dobraniem odpowiedniego układu warstw, który zależy zarówno od przeznaczenia pomieszczenia, jak i sposobu eksploatacji. Układ warstw zależy od lokalizacji pomieszczeń, tzn. układ warstw będzie inny na parterze w przypadku wykonania posadzki w budynku bez podpiwniczenia i inny pod posadzkami stropów międzykondygnacyjnych.

Wykonanie posadzki betonowej na gruncie

Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki na gruncie należy rozpocząć od zabezpieczenia przed wilgocią. W tym celu stosuje się folię izolacyjną zabezpieczającą przed przenikaniem wilgoci, na której następnie układa się warstwę izolacji termicznej z twardego styropianu. Na ułożoną izolację termiczną układa się warstwę folii izolacyjnej. W przypadku posadzki z ogrzewaniem podłogowym, po ułożeniu izolacji termicznej, górną warstwę folii izolacyjnej należy zastąpić specjalną folią aluminiową lub matą styropianową przeznaczoną pod ogrzewanie podłogowe. Poniżej zamieszczono przykładowy przekrój posadzki na gruncie:

Posadzka betonowa
Posadzka na gruncie: 1 – podsypka piaskowa, 2 – beton podkładowy, 3 – izolacja przeciwwilgociowa, 4 – izolacja termiczna, 5 – izolacja przeciwwilgociowa, 6 – wylewka betonowa, 7 – warstwa wykończeniowa.

Wykonanie posadzki na stropach międzykondygnacyjnych

W przypadku stropów międzykondygnacyjnych pierwszą z warstw stanowi izolacja akustyczna w postaci styropianu bądź wełny mineralnej. Następnie na ułożonych płytach styropianowych lub z wełny mineralnej układa się warstwę folii izolacyjnej stanowiącą warstwę poślizgową oraz przeciwwilgociową. W przypadku ogrzewania podłogowego, podobnie, jak w przypadku podłogi na gruncie, folię należy zastąpić folią aluminiową bądź matą styropianową. Poniżej zamieszczono przekroje posadzki na stropie międzykondygnacyjnym:

Posadzka betonowa
Posadzka na stropie międzykondygnacyjnym: 1 – strop, 2 – izolacja akustyczna, 3 – izolacja przeciwwilgociowa, 4 – wylewka betonowa, 5 – warstwa wykończeniowa.

UWAGA: Płyty z wełny mineralnej lub styropianu poza swoimi właściwościami izolacyjnymi stanowią warstwę wyrównawczą. W związku z tym należy zadbać o ich staranne ułożenie. W celu zminimalizowania mostków termicznych płyty styropianowe należy układać w dwóch warstwach naprzemiennie, a wszystkie szczeliny oraz ubytki przy instalacjach należy uzupełnić pianką poliuretanową. Podczas wykonywania prac związanych z przygotowaniem podłoża należy pamiętać o wykonaniu dylatacji pomiędzy posadzką a ścianami. Dylatację można wykonać z polietylenowej pianki dylatacyjnej po obwodzie ścian oraz innych elementów, np. słupów, itp. Dylatacja pozwala na swobodną pracę posadzki w warunkach eksploatacji wynikającą ze zmian temperatury, jak i zmiennej wilgotności.

Wypoziomowanie posadzki betonowej

Bardzo ważną czynnością, jaką należy wykonać przed wykonaniem posadzki jest jej wypoziomowanie. W tym celu należy skorzystać z niwelatora oraz łaty posadzkarskiej. Poziomowanie rozpoczyna się od ustawienia niwelatora zaznaczając górną płaszczyznę posadzki, w kolejnym etapie usypuje się tzw. kopce wyznaczając na nich poziom posadzki. Rozstaw kopców powinien być nie większy niż długość łaty posadzkarskiej, tak, aby zapewnić przesuwanie łaty zgodnie z wyznaczonym górnym poziomem posadzki.

Posadzka betonowa – sposób wykonania

Posadzkę betonową można wykonać zasadniczo na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na samodzielnym przygotowaniu mieszanki w betoniarce przestrzegając określonych proporcji, a następnie dostarczenie jej i wyrównanie w miejscu docelowym. Jest to jednak bardzo czasochłonna i pracochłonna metoda. Inną metodą jest przygotowanie mieszanki w specjalnych agregatach tzw. Miksokretami (Mixokret). Urządzenia te pozwalają na znaczne przyspieszenie wykonywanych prac, ponieważ poza przygotowaniem mieszanki dostarczają ją w miejsce docelowe.

UWAGA: Podczas wykonywania posadzki należy pamiętać o wykonaniu dylatacji, czyli specjalnych nacięć wymuszających pęknięcia w miejscu wykonania nacięć. Istotne jest, aby na etapie wykonywania posadzki w miejscach dylatacji ułożyć dyble dylatacyjne, które zapobiegają przed zjawiskiem klawiszowania.

Posadzka betonowa – zbrojenie

Zbrojenie posadzek betonowych pełni funkcje przeciwskurczowe zabezpieczając posadzkę przed pęknięciami. Zbrojenie posadzki betonowej można wykonać stosując stalowe siatki zgrzewane bądź zbrojenie rozproszone w postaci włókien polipropylenowych. Ponadto stosowanie włókien polipropylenowych zwiększa odporność posadzki na ścieranie, jak i zwiększa przyczepność w przypadku wykonywania kolejnych warstw. W przypadku posadzek narażonych na znacznie większe obciążenia, np. posadzka w garażu, należy stosować zbrojenie z siatek stalowych.

Zacieranie posadzki betonowej

Prace związane z zacieraniem posadzki można rozpocząć, gdy mieszanka zaczyna twardnieć. Aby wybrać najlepszy moment należy wykonać próbę polegającą na wejściu na posadzkę. Jeśli po wejściu pozostają ślady o głębokości około 3 mm, wtedy można rozpocząć zacieranie posadzki. Zacieranie posadzki betonowej można wykonać w sposób tradycyjny, tzn. zacieranie ręczne za pomocą pacy posadzkarskiej, lub za pomocą zacieraczek elektrycznych. Zacieranie betonu wykonuje się w celu końcowego wykończenia powierzchni posadzki, jak i również poprawieniu jej właściwości. Zabieg ten wpływa na zwiększenie wytrzymałości posadzki oraz odporności na ścieranie, ponadto zacieranie posadzki zmniejsza jej pylenie.

Posadzka betonowa i jej pielęgnacja

Bardzo ważną rolę w procesie wykonania posadzki odgrywa jej prawidłowa pielęgnacja. Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej całkowity brak może doprowadzić do obniżenia wytrzymałości posadzki, a także do powstawania pęknięć oraz odkształceń. Pielęgnacja posadzki betonowej wiąże się z zapewnieniem odpowiedniej temperatury (dotyczy to przede wszystkim wykonania posadzek w okresie obniżonych temperatur), jak i wilgotności.

Pielęgnacja posadzki w okresie letnim

W przypadku, gdy temperatura przekracza więcej niż 20°C, należy podjąć działania zapobiegające przed utratą wody z betonu w wyniku parowania bądź nagrzewania. Pielęgnację należy rozpocząć od zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych zapobiegając przed przenikaniem promieni słonecznych. Podczas intensywnych temperatur wymagane jest zroszenie powierzchni posadzki, a następnie zabezpieczenie jej powierzchni folią. Zabezpieczenie posadzki folią ma na celu spowolnić utratę wody z betonu. W przypadku, gdy temperatura otoczenia wynosi od 5 do 10°C posadzkę należy zabezpieczyć zarówno przed utratą wody, jak i przed utratą ciepła stosując np. folię bąbelkową lub włókninę.

Pielęgnacja posadzki w okresie zimowym

Pielęgnacja posadzki przy temperaturze mniejszej niż 5°C polega głównie na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą ciepła w taki sposób, aby utrzymać jej temperaturę w przedziale od 5 do 10°C. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zbyt niska temperatura będzie mieć negatywny wpływ na właściwości posadzki. W celu zabezpieczenia posadzki przed utratą temperatury można zastosować np. płyty styropianowe rozłożone bezpośrednio na powierzchni jastrychu.

Posadzka betonowa – wady i zalety

 • Zalety:
  • wysoka wytrzymałość,
  • niska cena,
  • odporność na wilgoć,
  • warstwa betonu tworzy gładką powierzchnię,
  • możliwość stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
 • Wady:
  • czas wysychania,
  • czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości,
  • stosowanie zbrojenia przeciwskurczowego,
  • konieczność dylatowania,
  • słabe właściwości termiczne.

Zobacz też:

Co to jest jastrych? Rodzaje jastrychów

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Pielęgnacja betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Posadzka betonowa
Udostępnij:
Posadzka betonowa – sposób wykonania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022