Belki proste - analiza schematu, wyznaczalność i podziały
Podział na belki proste, most żelbetowy, filary i płyta pomostu, linie sieci trakcyjnej

Podział na belki proste

Najczęściej stosowanym schematem statycznym większości elementów konstrukcyjnych spotykanych w budownictwie jest schemat belki. W zależności od ilości przęseł, węzłów oraz podpór układ może być statycznie wyznaczalny lub niewyznaczalny. Aby policzyć konstrukcję, belki muszą być statycznie i geometrycznie niezmienne. Podział na belki proste należy wykonać w miejscu występowania przegubów.

Podpory

Każda z podpór odpowiada ilości więzi elementarnych – ilość tych więzi odpowiada ilości reakcji dla danej podpory. W związku z tym poniżej wykonano graficzne zestawienie podpór wraz z odpowiadającymi im symbolami:

Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność belki

Warunek statycznej wyznaczalności jest to tzw. warunek ilościowy. Sprawdzenie tego warunku mówi nam o tym czy analizowany układ prętowy będziemy mogli rozwiązać, czyli w praktyce wyznaczyć reakcje oraz siły przekrojowe. Jeśli ilość więzi w układzie jest zbyt mała, to układ nie jest nieruchomy, jeżeli więzi jest za dużo, w takim przypadku układ jest „przesztywniony”. W celu sprawdzenia warunku statycznej wyznaczalności należy spełnić poniższy warunek:

\[
n = r – p – 3
\]

gdzie:
n – stopień statycznej niewyznaczalności,
r – liczba reakcji podpór belki,
p – liczba przegubów w belce.

Jeżeli:

  • n = 0, to belka jest statycznie wyznaczalna,
  • n > 0, belka jest statycznie niewyznaczalna.

Aby sprawdzić geometryczną niezmienność układów płaskich należy sprawdzić poniższy warunek.

\[
e = 3t
\]

gdzie:
e – liczba więzi,
t – liczba tarcz.

Co, jeśli powyższy warunek nie jest spełniony? Niespełnienie warunku SW nie jest równoznaczne z tym, iż analizowany układ jest nieprawidłowy, w takim przypadku do rozpatrzenia mamy dwie możliwości:

  • gdy e > 3t – wniosek: konstrukcja jest statycznie niewyznaczalna (układ jest przesztywniony). W celu wykonania obliczeń należy stosować inne metody, takie jak: metoda sił czy metoda przemieszczeń,
  • gdy e < 3t – wniosek: analizowany układ jest geometrycznie zmienny.

Podział na belki proste – przykład obliczeń

Podział na belki proste – Przykład obliczeń do pobrania

Zobacz też:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Udostępnij:
Podział na belki proste
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022