Przewody kominowe: rodzaje i wymogi
Oznaczenia przewodów kominowych, 4 kominy na budynkach w zabudowie szeregowej, ogniomury, lukarny, dach pokryty blachodachówką i dachówką cementową, budynki z cegły ceramicznej

Oznaczenia przewodów kominowych

Ze względu na pełnioną funkcję można wyróżnić przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe, dymowe. Przewody można prowadzić w ścianach, w obudowach trwale połączonymi z konstrukcją, jak i również w niezależnych ustrojach nośnych. Wszystkie przewody powinny mieć zachowane wymiary oraz kształt, tak, aby zagwarantować ciąg i właściwą przepustowość. Ponadto materiał, z którego wykonuje się przewody kominowe musi zapewnić właściwą szczelność, jak i odporność na działanie dymu, spalin, temperatury. Na poniższym rysunku przedstawiono oznaczenia przewodów kominowych w zależności od rodzaju przeznaczenia:

Oznaczenia przewodów kominowych
Oznaczenia przewodów kominowych: a) spalinowe, b) wentylacyjne, c) dymowe.

Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe zamieszcza się na rysunkach rzutów kondygnacji w skali od 1:50 do 1:200. Poza oznaczeniem graficznym na rysunku należy zamieścić również opis kanałów uwzględniając przekrój kanału oraz numer kondygnacji obsługującej przewód.

Opis przewodów kominowych

Wymiary kanałów

Wymagania dotyczące wymiarów oraz wymogi stawiane przewodom kominowym określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Poniżej

  1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14×0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14×0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
  2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14×0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.

Zobacz też

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Rodzaje wiązania cegieł w murze

Udostępnij:
Oznaczenia przewodów kominowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022