Odbiór odpadów przemysłowych i ich recykling
recykling odpadów

Odbiór odpadów przemysłowych i ich recykling

Każdego roku w ujęciu globalnym przemysł generuje miliardy ton odpadów poprodukcyjnych. Część z nich można ponownie wykorzystać, przerabiając je na surowce wtórne. Recyklingiem odpadów poprodukcyjnych można zajmować się samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zewnętrznego. Niezależnie od tego, kto się tym trudni, musi przestrzegać restrykcyjnych przepisów środowiskowych.

Czym są odpady przemysłowe?

Przez odpady przemysłowe należy rozumieć wszelkiego rodzaju frakcje, które nie nadają się już do produkcji i są przetwarzane. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach każda firma wytwarzająca odpady przemysłowe, musi je odpowiednio zagospodarować.

Odpady przemysłowe powstają między innymi w takich gałęziach, jak:

 • przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • energetyka,
 • przemysł ciężki,
 • motoryzacja,
 • produkcja sprzętu elektrycznego,
 • przemysł wydobywczy,
 • hutnictwo,
 • przemysł spożywczy.

Odpady te można sklasyfikować według rozmaitych kryteriów. Rozporządzenie Ministra Środowiska grupuje je na 20 kategorii, z których każda jest dobierana na podstawie źródła powstawania odpadu.

Ponadto odpady poprodukcyjne można podzielić między innymi na:

 • frakcje stałe i płynne,
 • bezpieczne i niebezpieczne,
 • biodegradowalne, metalowe, plastikowe, papierowe itd.

W zakładach przemysłowych szczególną wagę przykłada się do właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Są to różnego rodzaju odpady poprodukcyjne, które ze względu na skład są szczególnie niebezpieczne dla środowiska. Obejmują one między innymi zużyty sprzęt elektryczny, baterie, oleje samochodowe, benzyny itp.

Jak wygląda odbiór odpadów od zakładów produkcyjnych?

Zdecydowana większość odpadów generowana jest przez przemysł wydobywczy, hutnictwo i energetykę. Liderami pod tym względem są duże zakłady, gdzie powstaje najwięcej zanieczyszczeń.

Niezależnie jednak od wielkości zakładu, odpady produkcyjne muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane oraz przechowywane. Co do zasady odpady muszą należeć do którejś z grup od numeru 1 do 20 w zależności od źródła powstania. Następnie do początkowych cyfr dodaje się kod, charakteryzujący szczegółowo rodzaj odpadu.

Dowiedz się więcej recyklingu odpadów produkcyjnych: https://nicrometal.com/oferta/firmy-produkcyjne/

Odpady przemysłowe powinny być również właściwie przechowywane. Należy je składować w miejscu zadaszonym, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami i może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie decyzje i pozwolenia na gospodarowanie odpadami. Nicrometal kompleksowo obsługuje firmy produkcyjne w zakresie odbioru odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych, które następnie poddaje procesom odzysku lub unieszkodliwienia.

W zależności od oczekiwań i potrzeb klientów, firma wykonuje pełne dokumentacje dotyczące procedur gospodarki odpadami, które obejmują np. prowadzenie kart ewidencji odpadów, rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości czy doradztwo w zakresie segregacji odpadów.

Nicrometal posiada niezbędny sprzęt oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, dlatego może zagwarantować odpowiednią jakość usług. Odbiór odpadów produkcyjnych odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami. Następnie odpady są utylizowane lub przetwarzane na surowce wtórne.

Jak przebiega recykling odpadów przemysłowych

Choć tylko niewielką część pozostałości poprodukcyjnych udaje się ponownie zagospodarować, to recykling odpadów przemysłowych rośnie z każdym rokiem. Jest to szczególnie istotne w kontekście ochrony środowiska. Przetwórstwo surowców wtórnych przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń i mniejszej emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się więcej o recyklingu z tworzyw sztucznych: https://nicrometal.com/oferta/tworzywa-sztuczne/

Recykling odpadów z tworzyw sztucznych, metalowych czy szklanych wpisuje się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym. Na przykład złom odbierany jest z zakładu przez wyspecjalizowaną firmę, której pracownicy segregują go na poszczególne frakcje metali.

Następnie złom trafia do huty, gdzie jest przetapiany na surowce wtórne. Z otrzymanego stopu można następnie wyprodukować wyroby gotowe i tym sam rozpoczyna się nowy cykl życia produktu.

Jedną z głównych zalet recyklingu jest ograniczenie wydobycia surowców naturalnych, ponieważ ten sam materiał może być wielokrotnie przerabiany.


Artykuł sponsorowany


Udostępnij:
Odbiór odpadów przemysłowych i ich recykling
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022