Oblicowanie skarpy: rodzaje i stabilizacja
Oblicowanie skarpy

Oblicowanie skarpy – wzmacnianie skarp

Oblicowanie to nic innego, jak pokrycie powierzchni skarpy w celu jej wzmocnienia. Pokrycie odsłoniętej skarpy stanowi dodatkowy element konstrukcyjny wykonywany po montażu gwoździ gruntowych. Głównym zadaniem takiego wzmocnienia jest stabilizacja oraz utrzymanie gruntu pomiędzy gwoździami oraz zabezpieczenia (oblicowania) przeciwerozyjnego skarpy. Oblicowanie należy traktować jako dodatkową konstrukcje, którą należy projektować ze względu na obciążenie, warunki gruntowe, kąt nachylenia, a także docelowy wgląd skarpy. W zależności od rodzaju deformacji pionowej i poziomej wyróżnia się następujące rodzaje oblicowania: sztywne, elastyczne oraz wiotkie (lekkie).

Oblicowanie skarpy – rodzaje oblicowań

Oblicowanie sztywne to wzmocnienie połączone na sztywno z gwoździami gruntowymi stabilizując ściany, skarpy w takim układzie. Sztywne pokrycie może stanowić np. torkret, elementy betonowe prefabrykowane czy też monolityczne.

Oblicowanie elastyczne to elastyczne zabezpieczenie, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie skarp przed erozją (np. odspajaniu się lub osuwaniu materiału skalnego bądź gruntowego) pomiędzy zabezpieczaniem a gwoździami. Zabezpieczenie najczęściej wykonuje się z siatek stalowych czy też z siatek wykonanych z tworzyw sztucznych. W przypadku oblicowania elastycznego jakość zabezpieczenia zależy w dużej mierze od warunków gruntowych oraz sposobu rozmieszczenia gwoździ. Istotne jest, aby oblicowanie elastyczne charakteryzowało się odpowiednią wytrzymałością, jak i małą odkształcalnością. Ponadto ścisłe przyleganie siatki do podłoża gruntowego umożliwia na szybkie zazielenienie skarpy, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie.

Oblicowanie wiotkie (lekkie) stanowi bardzo elastyczne przykrycie skarp, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie przed erozją oraz ochrona przed uszkodzeniami warstwy powierzchniowej. W takim przypadku oblicowanie nie ma wpływu na stateczność nasypu. Oblicowanie lekkie montuje się do głowicy gwoździa gruntowego.

Uwaga: oblicowania skarp stanowią bardzo ważny element konstrukcyjny, którego nie można bagatelizować. Stosowane siatki wzmacniające zabezpieczają skarpy przed utratą stateczności przypowierzchniowej. Ponadto stosowanie siatek pozwala na częściowe przejęcie parcia gruntu na gwoździe. Jest to możliwe dzięki połączeniu siatki z gwoździami zapewniając współpracę całego wzmocnienia. Podczas montażu oblicowania, należy przestrzegać zasad związanych z prawidłową instalacją danego systemu zgodnie z zaleceniami producenta.


Zobacz też:

Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Rodzaje gruntów budowlanych

Oblicowanie skarpy
Udostępnij:
Oblicowanie skarpy – wzmacnianie skarp
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022