Krycie dachów blachą: trapezową, dachówką i cynkową
blachodachówka, krycie blachą

Krycie blachą

Wykonując pokrycie dachowe można stosować następujące rodzaje blach płaskich: blachy trapezowe, blachodachówki, blachy ocynkowane i cynkowe, ale również blachy miedziane. W zależności od rodzaju pokrycia wykonuje się różne podkłady. W przypadku płaskich blach miedzianych, ocynkowanych lub cynkowych wykonuje się deskowanie pełne. Deskowanie pełne można również wykonać wybierając blachy trapezowe czy blachodachówki, jednak przed układaniem blachy należy wykonać dodatkowo ruszt z łat i kontrłat.

Krycie blachą trapezową

Blachy trapezowe stosuje się na różnych nachyleniach połaci dachowej. Należy jednak pamiętać o tym, że wysokość fałd należy dobrać w zależności od nachylenia połaci dachowej. Im fałda blachy trapezowej jest wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsze. Blachy trapezowe zaleca się stosować na dachach o nachyleniu połaci wynoszącym 10%. Blachę trapezową układa się w taki sposób, aby szersze dno bruzdy znajdowało się na spodzie. Układając kolejne arkusze blach, należy pamiętać o wykonaniu zakładów. Zakłady podłużne wykonuje się pojedynczo bądź podwójnie. Wszędzie tam, gdzie dach narażony jest na spływ dodatkowych ilości wody, należy stosować zakłady podwójne. Zakłady poprzeczne należy wykonywać nad punktem podparcia (łaty, płatew itp.). W zależności od nachylenia połaci stosuje się różne długości zakładów wynoszące od 15 do 20 cm. W przypadku zakładów poprzecznych nie stosuje się dodatkowych uszczelnień.

Przed rozpoczęciem montażu blach trapezowych należy skontrolować poprawność przygotowanego podłoża zgodnie z dokumentacją. Zarówno łaty, jak i inne elementy szkieletu pokrycia powinny mieć płaską powierzchnię w miejscach styku. Po sprawdzeniu podłoża kolejnym etapem jest wykonanie obróbek znajdujących się pod blachami.

Układanie arkuszy blach trapezowych należy rozpocząć od okapu w kierunku kalenicy, pamiętając o pozostawieniu minimum 3 cm zapasu poza deską okapową. W przypadku arkuszy blach o różnej długości, krycie należy rozpocząć od dłuższego arkusza.

Każdy z ułożonych arkuszy należy połączyć z konstrukcją dachu za pomocą łączników (wkrętów) mocowanych bezpośrednio do łat. Ilość łączników zależy od miejsca łączenia blachy z konstrukcją dachu. Przy okapie blachę należy mocować w każdej dolnej fałdzie blachy, przy kalenicy – co drugie dno fałdy, natomiast w łatach pośrednich wystarczy mocowanie co trzecie dno fałdy.

Krycia blachodachówką

Przed przystąpieniem do układania arkuszy blachodachówki należy przygotować podłoże. W częściach okapowych mocowane są wiatrownice czołowe wykonane z desek o grubości 25 mm, wysunięte powyżej krokwi o grubość łaty. W przypadku wiatrownic szczytowych należy wysunąć ich górną krawędź o 35 mm powyżej łaty. Układanie rusztu z łat rozpoczyna się od okapu w kierunku kalenicy. Rozstaw łat zależy od rodzaju blachodachówki i jest określony przez producenta blachy. Blachy mocuje się do konstrukcji łat za pomocą łączników (wkrętów). Łączniki należy mocować w miejscach, w których blacha przylega bezpośrednio do łat. Montaż należy rozpocząć od zamocowania wszystkich obróbek blacharskich, takich jak: pas nadrynnowy, wiatrownica. Montaż arkuszy blachodachówki rozpoczyna się od okapu w kierunku kalenicy z zachowaniem zakładów. Kalenicę kryje się systemowymi gąsiorami.

Krycie blachą cynkową, ocynkowaną miedzianą

W przypadku pokryć blachami płaskimi konieczne jest wykonanie pełnego poszycia. Poszycie wykonuje się z desek lub płyt wodoodpornych. Przed przystąpieniem do układania pokrycia, należy wykonać wszystkie niezbędne obróbki (pas okapowy, pas usztywniający, itp.). Krycie blachą należy rozpocząć od okapu w kierunku kalenicy. Łączenia poszczególnych arkuszy blach łączy się na rąbek pojedynczy leżący bądź podwójny mocowany żabkami. W szwach prostopadłych do okapu arkusze blach łączy się na rąbek w sposób podwójny. Wysokość rąbka wynosi od 25 do 45 mm. Podwójne rąbki stojące stosuje się również w kalenicy oraz narożach.

Zobacz też

Pokrycia papowe – przygotowanie podłoża

Krycie dachówkami ceramicznymi

Gonty bitumiczne – sposób montażu

Dachówki cementowe

blacha cynkowa cynkowana miedzianablacha trapezowablachodachówkakrycie blachą
Udostępnij:
Krycie blachą
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022