Protokół Konieczności - Prace Dodatkowe i Zamiennego
Protokół konieczności, grafika wektorowa z uściskiem dłoni i dolarami

Protokół konieczności

Czym jest protokół konieczności?

Protokół konieczności jest to dokument wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych. Dokument stanowi podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe bądź zmiany w umowie, jeżeli jest to prawnie możliwe.

Co powinien zawierać?

W protokole powinny znajdować się następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • pełna nazwa inwestycji,
 • odniesienie do zawartej umowy (numer umowy, data zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi jest ona zawarta),
 • strona wnioskująca
 • rodzaj prac dodatkowych / zamiennych / ograniczenia zakresu podstawowego,
 • zakres robót dodatkowych / zamiennych / ograniczenia zakresu podstawowego,
 • uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy, wykonania robót dodatkowych / zamiennych / ograniczenia zakresu podstawowego,
 • termin wykonania robót dodatkowych / zamiennych,
 • wpływ na termin realizacji,
 • wartość robót dodatkowych / zamiennych / ograniczenia zakresu podstawowego,
 • dokumentację związaną z wykonaniem prac,
 • uwagi.

Podsumowaniem sporządzenia protokołu konieczności jest podpis członków komisji (Wykonawca, Projektant, Nadzór Inwestorski, Inwestor).

Protokół konieczności

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

#protokół konieczności#roboty zamienne
Udostępnij:
Protokół konieczności
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022