Rodzaje hydroizolacji i ich przeznaczenie | Poradnik Inżyniera
rodzaje hydroizolacji

Hydroizolacje – Rodzaje i przeznaczenie hydroizolacji

Hydroizolacje wykonuje się w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed oddziaływaniem wilgoci. W zależności od sposobu ułożenia warstwy hydroizolacji wyróżnia się izolacje pionowe oraz izolacje poziome. Pierwsze z nich (pionowe) stosuje się w celu zabezpieczenia ścian fundamentowych, natomiast izolacje poziome znajdują zastosowanie w przypadku fundamentów, dachów, stropów.

Rodzaje hydroizolacji i ich przeznaczenie

Inna klasyfikacja hydroizolacji odnosi się do intensywności oddziaływania wody. Zgodnie z tym hydroizolacje dzielą się na następujące grupy:

  • parochronne (paroizolacje),
  • przeciwwilgociowe (lekkie),
  • przeciwwodne (średnie i ciężkie).

Izolacje parochronne

Izolacje parochronne odpowiadają za ochronę przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Do ich wykonania stosuje się materiały o bardzo małej przepuszczalności. Izolacje parochronne należy układać od wewnętrznej strony przegrody, ponieważ oddziałująca para wodna ma zawsze większe ciśnienie w miejscu, w którym występuje wyższa temperatura. Ten typ izolacji stosuje się na ścianach, dachach, a także pod posadzkami czy podłogach na gruncie.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe typu lekkiego stosuje się jako izolację fundamentów, w przypadku budynków posadowionych na gruntach przepuszczalnych, na których nie tworzą się spiętrzenia wody. Do takich gruntów zalicza się piaski oraz żwiry. Izolację typu lekkiego stosuje się, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Do wykonania izolacji typu lekkiego stosuje się najczęściej różnego rodzaju masy bitumiczne (np. lepiki, emulsje, itp.).

Izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne typu średniego stosuje się w przypadku spoistych gruntów nieprzepuszczalnych, w których z uwagi na brak możliwości szybkiego wsiąknięcia wód opadowych tworzą się spiętrzenia wody. Do takich gruntów zalicza się np. gliny oraz iły. Izolację typu średniego należy stosować, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej fundamentu oraz przy chwilowym podniesieniu się wód powyżej poziomu fundamentów, wywierając na ściany fundamentowe parcie krótkotrwałe. Do wykonania izolacji typu średniego zaleca się użycie papy klejonej lub zgrzewanej. Ponadto poza izolacją zaleca się wykonanie drenażu opaskowego pozwalającego na znacznie szybsze odprowadzenie wody.

Izolacje przeciwwodne typu ciężkiego stosuje się, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu fundamentów, bez względu na rodzaj gruntu. Z uwagi na nieprzepuszczalność gruntów wody opadowe utrzymują swój stan wywierając parcie na hydroizolację. Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego musi charakteryzować się wysoką szczelnością oraz odpornością na wodę naporową, czyli wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. W takim przypadku o szczelność ścian fundamentowych należy zadbać jeszcze przed ich wykonaniem, wybierając wyłącznie materiały wodoszczelne.


Zobacz też:

Technologia „białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

Izolacja z mas bitumicznych (KMB)

Hydroizolacje
Udostępnij:
Hydroizolacje – Rodzaje i przeznaczenie hydroizolacji
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022