System filtracji i oczyszczania spalin
fabryka produkcyjna, kominy, filtracja spalin

Filtracja i oczyszczanie spalin – nowoczesne rozwiązania przemysłowe

Jednym z etapów obsługi procesów przemysłowych jest niwelowanie zanieczyszczeń, które powstają w ich trakcie. Często miejscem powstawania zanieczyszczeń gazowych na liniach przemysłowych są pomieszczenia (lub stanowiska) wstępnej obróbki produktów. Ciepłe i wilgotne powietrze niesie za sobą wiele nieprzyjemnych zapachów, a także zanieczyszczeń stałych. Powietrze takie, zanim trafi do atmosfery, powinno zostać oczyszczone.

Rozwiązaniem, które umożliwia skuteczną filtrację i oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego podczas procesów przemysłowych jest indywidualnie zaprojektowany skruber filtracyjny, który umożliwia uzyskanie sprawności sięgającej nawet 98% dla gazów kwaśnych i toksycznych.

Skruber wodny – niezawodna technologia filtracji i oczyszczania

Skrubery nazywane również płuczkami to wysoko efektywne systemy znajdujące zastosowanie w oczyszczaniu powietrza/gazów z zanieczyszczeń wyrażonych zarówno jako stężenia, jak i jednostki zapachowe. Skruber działa na zasadzie przepływu zanieczyszczonego powietrza przez jedną lub więcej kolumn, w których oczyszczane gazy przechodzą przez odpowiednio dobrane fazy wodne. Zachodzące wewnątrz skrubera reakcje fizykochemiczne umożliwiają przenoszenie zanieczyszczeń pomiędzy fazami, co pozwala na odprowadzenie do atmosfery oczyszczonych gazów w stężeniach dopuszczalnych normami.

Proces filtracji i oczyszczania spalin jest prowadzony przez system dysz. To zapewnia maksymalną penetrację cieczy w przepływającym strumieniu gazów, a co za tym idzie wysoką skuteczność oczyszczania. Dzięki odpowiedniemu doborowi roztworów chemicznych ciecze są w stanie oddziaływać na zjonizowane molekuły zanieczyszczeń znajdujących się w strumieniu przepływających gazów i transferować je do fazy wodnej, które stają się integralną częścią.

Skruber – system filtracji projektowany na zamówienie

Starając się dostarczać rozwiązania o najwyższej możliwej skuteczności systemy filtracji i oczyszczania spalin projektujemy na indywidualne zamówienie. To pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy skrubera. Nasze instalacje przyjmują postać pionową, co stanowi dużą oszczędność miejsca i jednocześnie stwarza optymalne warunki do podziału systemu na optymalną dla danego zadania ilość sekcji różniących się szybkością przepływu gazów i fazą obmywającą.


Artykuł sponsorowany


filtracja spalinoczyszczanie spalinskruber wodny
Udostępnij:
Filtracja i oczyszczanie spalin – nowoczesne rozwiązania przemysłowe
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022