BHP w pracach dekarskich i izolacyjnych - wytyczne
BHP przy robotach dekarskich i izolacyjnych

BHP przy robotach dekarskich i izolacyjnych

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót dekarskich i izolacyjnych przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, według którego:

§236. Zabezpieczenia na dachach

Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające.

§237. Podgrzewanie i transport masy bitumicznej

 1. Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte.
 2. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości.
 3. Przewóz mas bitumicznych odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach.
 4. Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywać się w kotłach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach przeciwpożarowych.
 5. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach służących do jej przechowywania i transportu jest zabronione.

§238. Mieszanie asfaltu z benzyną

 1. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.
 2. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu.
 3. Wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.
 4. Używanie do rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

§239. Stosowanie rozpuszczalników i innych materiałów łatwopalnych

 1. W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:
  1. intensywnej wymiany powietrza,
  2. zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz
  3. odpowiedniej asekuracji z zewnątrz.
 2. Rozpuszczalniki i materiały, o których mowa w ust. 1, powinny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane do zbiorników i pomieszczeń zamkniętych gotowe do użycia.

Zobacz też:

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

BHP przy robotach dekarskich i izolacyjnych
Udostępnij:
BHP przy robotach dekarskich i izolacyjnych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022