Betonowanie w zimie: warunki i ochrona betonu
konstrukcje żelbetowe, roboty budowlane, plac budowy, płyta fundamentowa, zbrojenie ścian żelbetowych, betonowanie w okresie zimowym

Betonowanie w okresie zimowym

Betonowanie w okresie zimowym można wykonywać w przypadku zapewnienia warunków pozwalających na wiązanie i twardnienie mieszanki w temperaturach dodatnich. Jeżeli średnia dobowa temperatura wynosi mniej niż +10°C uznaje się, że prace prowadzone są w okresie obniżonych temperatur. Średniodobową temperaturę wynoszącą +5°C należy traktować jako temperaturę graniczną, czyli taką, w której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu należy chronić przed utratą ciepła. Wszelkie wymagania dotyczące organizacji oraz technologii wykonywania prac w okresie obniżonych temperatur należy określić w dokumentacji technicznej. Projekt powinien zawierać wymagania dotyczące prowadzenia prac w okresie obniżonych temperatur oraz dopuszczalnej temperatury prowadzenia prac. W przypadku, gdy temperatura na wolnym powietrzu wynosi poniżej -15°C nie wolno wykonywać betonowania. Projekt powinien również zawierać wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia mieszanki w celu osiągnięcia wymaganej mrozoodporności. Minimalna mrozoodporność oznacza osiągnięcie przez beton (podczas oddziaływania niskich temperatur) wytrzymałości na ściskanie wynoszącej:

 • 5 MPa dla betonu na cemencie portlandzkim,
 • 8 MPa dla betonu na cemencie portlandzkim z dodatkami,
 • 10 MPa dla betonu na cemencie hutniczym.

Betonowanie w niskich temperaturach wpływa na:

 • spowolnienie wiązania i twardnienia betonu,
 • spowolnienie procesu hydratacji cementu, a nawet całkowite zatrzymanie procesu hydratacji w przypadku temperatur ujemnych,
 • wydłużenie czasu wiązania cementu, co wpływa negatywnie na wzrost wytrzymałości betonu,
 • uszkodzenie mikrostruktury betonu przez zamarzającą wodę – zwiększona objętość zamarzniętej wody niszczy wiązania, przez co stwardniały beton ma niższą wytrzymałość i trwałość.

Betonowanie w okresie zimowym – zabezpieczenie betonu przed działaniem niskich temperatur

W celu zapewnienia skutecznej ochrony betonu przed działaniem niskich temperatur można stosować następujące metody:

 • zwiększenie ilości cementu w mieszance betonowej lub zmiana cementu w projektowanej mieszance na cement wyższej klasy (działania wymagają wykonania porównawczych badań laboratoryjnych),
 • stosowanie odpowiednich domieszek chemicznych oraz dodatków,
 • podgrzewanie składników mieszanki betonowej (poza cementem) w celu osiągnięcia określonej temperatury podczas układania jej w deskowaniu,
 • ochrona betonowanych elementów poprzez stosowanie materiałów ciepłochronnych przez czas, w którym beton osiągnie pełną mrozoodporność,
 • ogrzewanie świeżej mieszanki betonowej w deskowaniu stosując ciepłe powietrze, za pomocą pary bądź prądem elektrycznym,
 • wykonywanie prac betonowych w cieplakach.

Powyższe metody mogą być stosowane oddzielnie lub w zestawieniu wybranym przez projektanta. Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić szczelność deskowania oraz oczyścić deskowanie i ułożone w nim zbrojenie ze śniegu i lodu.

Zobacz też:

Wibrowanie betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Pielęgnacja betonu

betonowanie
Udostępnij:
Betonowanie w okresie zimowym
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022