Badania ultradźwiękowe UT – wykrywanie wad w materiale.
badania penetracyjne PT

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania ultradźwiękowe UT (metoda badań nieniszczących) – badanie pozwala na określenie lokalizacji, wielkości, jak i ilości niezgodności występujących w badanym materiale. Badania można wykonać: ręcznie, z użyciem aparatury półautomatycznej bądź zautomatyzowanej. Ponadto można stosować technikę przeszukiwania kontaktowego, bezkontaktowego, a także zanurzeniowego. Podczas wykonywania badań ultradźwiękowych należy stosować środki sprzęgające głowicę z powierzchnią badanego elementu. Jako środki sprzęgające można stosować:

 • Olej,
 • Pastę celulozową z wodą,
 • Pastę kontaktową,
 • Smar,
 • Wodę z domieszką środka zwilżającego.

Kto może wykonać badania ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych może wykonać wyłącznie personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”.

Jakie niezgodności można wykryć badaniami ultradźwiękowymi?

 • Pęknięcia,
 • Wszelkiego rodzaju pęcherze oraz wtrącenia, takie jak żużle.
 • Rozwarstwienia,
 • Przyklejenia, brak przetopu, itp.

Co powinien zawierać protokół z badań ultradźwiękowych?

 • Nazwę firmy wytwarzanego elementu,
 • Nazwę jednostki wykonującej badanie wizualne (w przypadku, gdy jest to osoba nienależąca do firmy wykonującej element),
 • Informacje o materiałach (np. klasa stali, materiały użyte do spawania, grubość materiałów),
 • Rodzaj spoiny,
 • Metodę spawania,
 • Stan powierzchni badanego elementu,
 • Temperaturę badanego obiektu, w przypadku, gdy jest inna niż temperatura otoczenia,
 • Przyrządy zastosowane do wykonania badań m.in. rodzaj aparatu UT użytego do badania, typ, rodzaj oraz serię urządzenia, a także rodzaj głowic oraz wzorców,
 • Kryteria odbioru (np. poziom badania, zakres badania i obserwacji) wraz z przedstawieniem zakresu badań,
 • Niezgodności spawalnicze wraz ze wskazaniem ich lokalizacji,
 • Wynik badań na podstawie kryteriów odbiorowych,
 • Datę przeprowadzenia badania,
 • Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie wizualne.

Zobacz inne wpisy:

Badania połączeń spawanych

Dziennik spawania

Badania radiologiczne (RT)

badania nieniszczącebadania spoinbadania ultradźwiękowespawanie
Udostępnij:
Badania ultradźwiękowe (UT)
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022