Audyt Energetyczny budynku
etykieta energetyczna budynku, eko, ekologia, dom z listkiem, grafika wektorowa domu i etykiety energetycznej, klasy energetyczne, audyt energetyczny

Audyt Energetyczny: Klucz do Poprawy Efektywności Energetycznej

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej zauważalne, troska o efektywność energetyczną staje się priorytetem. Jednym z kluczowych narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, jest audyt energetyczny. Czym dokładnie jest audyt energetyczny, jakie są jego cele i korzyści oraz jakie zmiany przynosi nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 6 marca 2018 roku? W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, omawiając także różne aspekty związane z audytem energetycznym, włączając w to jego znaczenie dla przedsiębiorstw, instytucji oraz właścicieli budynków jednorodzinnych.

Czym jest Audyt Energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to kompleksowa procedura, która ma na celu dokładną analizę zużycia energii w budynkach, instytucjach czy przedsiębiorstwach. Jest to proces, w którym specjalnie wykwalifikowani audytorzy energetyczni przeprowadzają szczegółową ocenę różnych aspektów związanych z zużyciem energii, takich jak systemy grzewcze, oświetlenie, izolacja termiczna, wentylacja i wiele innych. Celem audytu energetycznego jest identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić zmiany w celu zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności energii.

W Polsce rozporządzenie, które reguluje kwestie związane z audytem energetycznym, to „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz sposobu obliczania oszczędności energii” (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). To rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące przeprowadzenia audytu energetycznego oraz metodologię obliczania oszczędności energii w wyniku działań podejmowanych na podstawie wyników audytu.

Korzyści Związane z Audytem Energetycznym

Dlaczego warto zrobić audyt energetyczny? Audyt energetyczny przynosi liczne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Oto kilka z nich:

  1. Oszczędność Kosztów Energetycznych: Jednym z najważniejszych efektów audytu energetycznego jest możliwość znalezienia obszarów, w których można zaoszczędzić energię. Dzięki temu firmy i instytucje mogą znacząco obniżyć koszty związane z rachunkami za energię.
  2. Ochrona Środowiska: Redukcja zużycia energii przekłada się bezpośrednio na mniejsze emisje gazów cieplarnianych i mniejszy wpływ na środowisko naturalne. To ważny krok w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi.
  3. Spełnienie Ustawowych Wymagań: Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 6 marca 2018 r. wprowadziła szereg obowiązków związanych z audytem energetycznym dla przedsiębiorstw i instytucji. Przeprowadzenie audytu jest konieczne w celu zgodności z przepisami prawa przedsiębiorców.
  4. Dofinansowania i Wsparcie Finansowe: Po wykonaniu audytu energetycznego istnieje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania na termomodernizację i modernizację systemów energetycznych. To dodatkowy bodziec do przeprowadzenia audytu.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Dla przedsiębiorstw audyt energetyczny może okazać się kluczowym narzędziem do zarządzania kosztami operacyjnymi. W kontekście ustawy o efektywności energetycznej z dnia 6 marca 2018 roku, przedsiębiorstwa o rocznym obrocie przekraczającym 50 milionów euro są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. To prawo przedsiębiorców ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym oraz ograniczenie zużycia energii.

Podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa audytorzy skupiają się na dokładnej analizie systemów grzewczych, chłodniczych, oświetleniowych i innych urządzeń energetycznych. Przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej stanowi istotny punkt audytu. Dzięki tym danym można określić, jaki czas zwrotu będzie miała inwestycja w modernizację systemów energetycznych.

Audyt Energetyczny Budynku Jednorodzinnego

Audyt energetyczny nie dotyczy tylko przedsiębiorstw i instytucji. Właściciele budynków jednorodzinnych również mogą skorzystać z tej usługi, aby zwiększyć efektywność energetyczną swojego domu. Audyt energetyczny domu jednorodzinnego polega na dokładnej ocenie charakterystyki energetycznej budynku, w tym jego izolacji termicznej, systemów grzewczych i wentylacyjnych, a także oświetlenia.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych audyt energetyczny może dostarczyć informacji o potencjalnych oszczędnościach energii oraz o tym, jakie zmiany można wprowadzić, aby zwiększyć komfort mieszkalny. Ponadto, dzięki audytowi, można ubiegać się o dostępne dofinansowania na prace termomodernizacyjne, co przekłada się na niższe koszty inwestycji.

Program „Czyste Powietrze”

W kontekście walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Polsce, istnieje program „Czyste Powietrze”, który ma na celu wspieranie termomodernizacji i remontów budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Program ten przewiduje udzielanie dofinansowań na prace termomodernizacyjne, które mogą znacząco poprawić charakterystyki energetyczne budynków.

Audyty energetyczne odgrywają kluczową rolę w procesie programu „Czyste Powietrze”, ponieważ pozwalają na uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii w budynkach. Na podstawie wyników audytu można określić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac termomodernizacyjnych.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Warto podkreślić, że przeprowadzenie audytu energetycznego powinno być powierzone specjalistom z uprawnieniami budowlanymi i certyfikatami audytora energetycznego. Zrzeszenie audytorów energetycznych jest organizacją, która gromadzi wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Korzystając z usług audytora energetycznego zrzeszonego w odpowiedniej organizacji, można mieć pewność, że przeprowadzony audyt będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i normami, a wyniki będą rzetelne i wiarygodne.

Co wpływa na koszt audytu?

Koszt audytu energetycznego może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, jego rozmiar, stopień skomplikowania, lokalizacja oraz zakres prac, jakie muszą być przeprowadzone. Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego może mieć znacznie niższą cenę w porównaniu do audytu przemysłowego lub większego budynku komercyjnego.

Koszt audytu energetycznego może również różnić się w zależności od doświadczenia i kwalifikacji audytora energetycznego, a także od regionu geograficznego, w którym jest przeprowadzany. Jednak należy pamiętać, że audyt energetyczny to inwestycja, która często zwraca się w dłuższej perspektywie czasowej poprzez oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Warto więc rozważyć koszty audytu jako inwestycję w poprawę efektywności energetycznej i redukcję kosztów energii w przyszłości.

Wnioski

Audyt energetyczny jest istotnym narzędziem w zarządzaniu zużyciem energii, zarówno dla przedsiębiorstw, instytucji, jak i właścicieli budynków jednorodzinnych. Dzięki niemu można nie tylko obniżyć koszty energii, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i spełnienia obowiązków ustawowych.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 6 marca 2018 roku wprowadza konkretne wymogi dotyczące przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Jest to ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym.

Dla właścicieli budynków jednorodzinnych audyt energetyczny może być okazją do poprawy komfortu mieszkalnego i uzyskania dostępnych dofinansowań na prace termomodernizacyjne.

Program „Czyste Powietrze” stanowi dodatkową szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na prace termomodernizacyjne, co może przekładać się na znaczące oszczędności energii.

Warto podkreślić, że audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez specjalistów z uprawnieniami budowlanymi i certyfikatami audytora energetycznego, co gwarantuje rzetelność i wiarygodność wyników.

W dzisiejszych czasach, dbanie o efektywność energetyczną ma kluczowe znaczenie, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i środowiska. Audyt energetyczny stanowi narzędzie, które pomaga osiągnąć te cele i przyczynić się do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego środowiska. Dlatego warto zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu energetycznego i wykorzystaniem jego wyników w praktyce.

Obraz Yip z Pixabay
audyt energetyczny
Udostępnij:
Audyt Energetyczny: Klucz do Poprawy Efektywności Energetycznej
Napisane przez
Globetrotter
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022